ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ελένη Μανούσου .. 

 Πέφτα τσαι Παράστσι 6–7 του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #93: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ».

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη …

Το να σι κχακχούχερε κίσου έκι μαρτύριε . Πφουρ εζήκαει έντεοι οι γουναίτσε; Ένα Θεό ένι νιουρίζου.  Δύου ναμέρε έμαει δίχως νία γουλία άντε. Εκάναει από τα Κέρτεζη τσαι ενέγκαει νάμου κουμπάνια . Σε μεριάνει  τθα πλατεία . Κατσάκαμε όλοι τθα σειρά να άβουμε λίγο μπομπότα. Ενέγκαει νάμου τσαι τα δέφτερε ναμέρα. Τα τσhίτε μέρα κάνε ο Ερυθρέ Σταυρέ. Ενέγκαει νάμου απ’όα. Σκουτέλια,φαητά, ίδιτα τσαι γιατροσόφια .  Απέ τσινήκαμε νία, νία τσαι έμαει έγκουντε τθα δατά μαγαζία.  Έμαει ξεπακούκχουντε ότσι έμαει ερέχουντε, φετζhάνια,σκουτέλια, ότσι ακομπέτι έμαει ερέχουντε, να έχουμε να κίνουμε ένα ύο, ένα καφέ, κάτσι….. 

Οι τσέλε όλοι δατοί τσαι βροντατοί. Άβα ογή, άβα οπά ήγκιαει κασιμένοι ακατούσε από του τσίγκουδε να μη ντίνει ο βρέχο τσαι το αγιάζι τα καμπτζία σου . Α Βαρβάρα Ασημακοπούλου με τα  καμπτζιούλια σι έγκεινη ακριβώς εμποίτσε. Εβαλήτσε τσίγκο τσαι νι αγκατήτσε γιούρε, γιούρε με  κοτρόνια τσαι εμπάτσε τάσου…..

Ποτέ μη τσαι ματαμόλωει ετσιτάπα τσαιροί. Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι ….

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

 

Το να τους θάβεις ξανά ήταν μαρτύριο. Πως έζησαν αυτές οι γυναίκες; Ένας θεός το ξέρει. Δύο ημέρες είμαστε δίχως μια γουλιά ψωμί. Ήρθαν από την Κέρτεζη και μας έφεραν τρόφιμα. Τα μοίρασαν στην πλατεία. Καθίσαμε όλοι στη σειρά να λάβουμε λίγο μπομπότα. Μας έφεραν και την δεύτερη μέρα. Την τρίτη ημέρα ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός. Μας έφεραν απ’ όλα: Πιάτα, φαγητά, ρούχα, φάρμακα.. 

Μετά ξεκινήσαμε και πηγαίναμε στα καμένα μαγαζιά.  Ξεπλακώναμε ότι βρίσκαμε, φλιτζάνια, πιατάκια, ότι τελοσπάντων βρίσκαμε,να έχουμε να πίνουμε λίγο νερό, ένα καφέ, κάτι… Τα σπίτια όλα καμένα και γκρεμισμένα . Άλλη εδώ άλλη εκεί, κάθονταν κάτω από  τσίγκους, για να μην  χτυπάει η βροχή και το αγιάζι τα παιδιά τους. Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου με τα παιδιά της αυτό ακριβώς έκανε έβαλε τσίγκο και το περίφραξε γύρω γύρω με πέτρες και μπήκε μέσα. 

Ποτέ μην ξανάρθουν τέτοιοι καιροί . Ας έχουμε την υγειά μας φιλενάδες και φίλοι ….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *