ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Πέφτα τσαι Παράστσι 6–7 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα …. 

Τρικουπέϊκο μαντρί : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Ένταοι ογή ήγκιαει τα Τρικουπέϊκα..( Κατσιγκρέϊκα). 

Έντανη α  Τσέα  έκι του Θανάση του Κατσίγκρη (Τρικούπη)

Του Θανάση οι αϊθήνε ήγκιαει : ο Γιάννη, ο Κώστα, ο Παναγιώτη.

Σ’ ένι θυμούμενε   Όλοι σου . . Ο  δίπα  κάλυε ένι του  του Κώστα Κατσίγκρη ( Ντάνου) . Ένι νεουλτερε τσαι εχκίστε μάλλον από τον Κώστα .  Έντενη ο κάλυε έκι πρεσσιού μακρυού, έκι χουριστέ τθα δύου τσαι ήγκιαει αραμούντε δύου οικογένειε. Α του Θανάση Κατσίγκρη τσαι του Νιχάλη Ζαρόκωστα (Ψάλτα) .. 

Ο παππού μι ο Νικόα (Λαρίο έκι αραμού σ’ έντενη τον κάλυε τσαι σε έγκεινη το μαντρί έκι έχου τα κατούνα σι . 

Ο αφέγκη μι έκι έχου θιλία με τον Θανάση . Μάλιστα ήγκιαει ταρ ιίδε ηλικία τσαι παρησιάσταει μαζί στρακιώτοι . 

Τσαι ένταοι ου ‘νι τσίπτα παρά χάματα τσαι Βρονταήνατα.. 

 Το πάσα ένα από ένταοι ένι έχουντα τα δικά σι ιστορία τσαι ένι γκριούφουντα τα δικά σι μυστικά .

Ανέ δενάτσουμε  σεβασμό σ’εντεοι τουρ αντροίποι. Σ’ένι ανήκου τσαι νι είνι αξίζουντε τσαι με το παρατάνου. .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Αυτά εδω είναι τα Τρικουπέϊκα  (Κατσιγκρέϊκα). Αυτό το σπίτι ήταν του Θανάση του Κατσίγκρη, Τρικούπη.  Του Θανάση τα αδέλφια ήταν,  ο Γιάννης, ο Κώστας,και ο Παναγιώτης. Τους θυμάμαι όλους.  Το διπλανό  καλύβι είναι του Κώστα Κατσίγκρι, ( Ντάνο). Είναι νεότερο και χτίστηκε μάλλον από τον Κώστα. Αυτό το καλύβι ήταν πολύ μακρύ και ήταν χωρισμένο στα δύο και έμεναν δύο οικογένειες ή του Θανάση Κατσίγκρη και του Μιχάλη Ζαρόκωστα, ψάλτη. Ο παππούς μου ο Νικόλας ο Λαρίος έμενε κάποτε σε αυτό το σπίτι και σε αυτό το μαντρί είχε το κοπάδι του.  ο πατέρας μου είχε φιλία με τον Θανάση, μάλιστα ήταν της ίδιας ηλικίας και παρουσιάστηκαν  μαζί στρατιώτες. Και αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά χαλάσματα και ερείπια. Το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του ιστορία και κρύβει τα δικά του μυστικά.

Ας δείξουμε σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανήκει και το αξίζουν και με το παραπάνω. 

………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *