ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Χρόνου πάσιοι τα Γαστένιτσα: σάμερε ένι γιορτάζου ο Άγιε σι .. 

χρόνου πάσιοι του Σωκηρούλε τσαι του Σωκήρηδε … 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Πέφτα τσαι Παράστσι 6–7του Αγούστου  2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Περίπατε τα Γαστένιτσα : Του Πάνου Μαρνέρη ….

Σάμερε εκάνα τα Γαστένιτσα . Α Γαστένιτσα ένι το πιο ‘ψελέ (ορεινέ)  χωριουδάτσι  τα Τσακωνιά . Ισως το όνουμα σι να νι άτζε από τουρ ατσhοί λότζοι με του πρεσσοί γαστενίε . Φημιστά είνι τα Γαστένιτσα: το γάστενε τσαι το φασιούλι  ..Από  έγκεινη το πεντακάθαρε τσαι πανέμορφο Τσακωνοχώρι ίγκιαει μπαητοί  οι  καλύτεροι μαστόροι για τα χωριγοκάνινα . οι Γαστενιτσιώτοι εδασκαλεύαει τσαι οργηνεύαει τσαι τουρ άλλοι από  τα άβα χωριουδάτζα τα Τσακωνιά . Ένι φερτέ όρεγη το κύργο του Καψαμπέλη . Όρεγη τα Γαστένιτσα ένι το μόνιου μέρη πφι ο πατήτσε ο Μπραίμη …  Ο Γέρου καπετάν Νιχάλη Γκιόρα τσαι ο Καψαμπέλη προετοιμάνει του Γαστενιτσιώτοι τσαι ύστερα από μάχη πφι ενάτθε οι Τούρτσοι παρετήτθαει τσαι εφύγκαει με αρτσετοί σκωτουτοί. . Έτρου λοιπόν ο Ιμπραήμ ο κατανέτζε να νι άρει τσαι α  Γαστένιτσα  ο τσυριεύτε από τουρ Αλλόθρηστςοι , τσαι  τα λεφούσια του Μπραΐμη ο δάκαει το πανέμορφο έγκεινη χωριουδάτσι τα Τσακωνιά . Α Γαστένιτσα ο’κι έχα τα τύχη του Πραστού μαειδέ τσαι τα Παλιόχωρα τσαι όα τα άβα μέρη πφι εμπουρλοτιάε τσαι εμποίτσε σποΐα ο Μπραΐμη .. 

Αλλά τσα όρεγη θίλοι μοι τα Τσακώνικα πφουντέτθαει . Αν τσαι το χωριουδάτσι ο ‘νι παρατητέ , τα Τσακώνικα , α γρούσσα νάμου , ο άλυσσε πφι έκι κχοντούκχου τα χωριουδάτζα δεητά, α σφραγίδα τα Τσακωνιά , είνι παρατητά .. 

Τσι κρίμα . Ένι φερτέ πρεσσοί βολαί τα Γαστένιτσα . Πάσα βοά πφι ένι παρίου ένι χωλήου .. Όχι όρεγη μόνιου σε όλα τα Τσακωνοχώρια . 

Α ελώτη τα στεναχώρια ιίδε . Α ΓΡΟΥΣΣΑ .. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλοι του Γαστενιτσιώτοι γενικά,  τθον όμορφο σύλλογο σου τσαι να μη τσαι λησμονέου το κολλέγα μι Σωκήρη Στενιώτα για τα προσπαϊθα πφι ένι ποίου … 

Ως πφι να ξαναμόλουμε καλε ξημέρουμα τσαι με υγεία 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

————————————

Σήμερα ήρθα στην Καστάνιτσα.Η Καστάνιτσα είναι το ψηλότερο μέρος (με το μεγαλύτερο υψόμετρο) στην Τσακωνιά. Ισως το όνομα της να το πήρε από τους μεγάλους λόγγους με τις πολλές καστανιές.

Φημισμένα είναι  της Καστανίτσας το κάστανα  και τα φασόλια . 

Από αυτό το πεντακάθαρο και πανέμορφο Τσακωνοχώρι είχαν βγει οι καλύτεροι μαστόροι για τα ασβεστοκάμινα. η Καστανιτσιώτες δασκάλεψαν και ορμήνεψαν και τους άλλους από τα άλλα χωριά της Τσακωνιάς. Έχω έρθει εδώ στον Πύργο του Καψαμπέλη. Εδώ στην Καστάνιτσα είναι το μόνο μέρος που δεν πάτησε ο Ιμπραήμ. Ο γέρο καπετάν Μιχάλης Γκιόρας και ο Καψαμπέλης προετοίμασαν τους Καστανιτσιώτες και ύστερα από μάχη που έγινε οι Τούρκοι παραιτήθηκαν και εφυγαν με αρκετούς σκωτομένους .

Έτσι λοιπόν ο Ιμπραήμ δεν κατάφερε να την πάρει και η Καστάνιτσα δεν κυριεύτηκε από τους αλλόθρησκους και τα λεφούσια του Ιμπραήμ δεν έκαψαν το πανέμορφο αυτό χωριό της Τσακωνιάς. 

Η Καστάνιτσα δεν είχε την τύχη του προς του ούτε και της Παλιόχωρας και όλα τα άλλα μέρη που μπουρλότιασε και έκανε στάχτη ο Ιμπραήμ . 

Αλλά και εδώ φίλοι μου τα Τσακώνικα έσβησαν.Αν και το χωριουδάκι δεν είναι παρατημένο τα Τσακώνικα η γλώσσα μας η αλυσίδα που κρατούσε τα χωριουδάκια δεμένα, η σφραγίδα της Τσακωνιάςείναι παρατημένη.. Τι κρίμα έχω έρθει πολλές φορές στην Καστάνιτσα και κάθε φορά που έρχομαι στεναχωριέμαι όχι μόνο εδώ αλλά σε όλα τα Τσακωνοχώρια , η αιτία της στεναχώριας η ίδια: Η  γλώσσα….

Συγχαρητήρια σε όλους τους Καστανιτσιώτες γενικά,  τον όμορφο σύλλογο τους και να μην ξεχάσω τον φίλο μου τον Σωτήρης Σιταινιώτη για την προσπάθεια που κάνει  για την γλώσσα μας. 

Εως ότου ξανά έρθουμε καλό ξημέρωμα και με υγεία… 

………. Μιλάμε Τσακώνικα……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *