ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑΩ…………..

Πέφτα τσαι Παράστση 5–6 του Δετσέμπρη 2019:Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ # 70 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Άμα  ίγκιαει ένταει μόνιου καμπτζί μι κα θα έκι !!!

— Τσι άλλιου ένι παππού ; 

— Όρκο μι,  οι ατςhοί Φάμπτριτσαι είνι ποίντε ταν ατςhιτέρα ζηνία .. 

—Γιατσί παππού τσι είνι ποίντε  οι Φάμπριτσαι ; 

—καμπτζί μι γλυκό μι καμπτζί,   οι πλέτεροι από έτεοι είνι ξερίχουντε τα απόβλητα σου τθου θάασσε τσαι τθου ποταμοί .. 

— Γιάκεινη ταν άβα βοά παππού οράκα τα τηλεόραση κάκια , πρεσσά ψάρια ψόϊθα . 

— Έσι έχα νιατέ για τα  λίμνα Οντάριο σιάτη μι. 

— Ναι παππού μι ένι ερικχουμένα ανάμεσα τθο Καναδά τσαι ταν Αμεριτσή τσαι όρπα ένι τσιχυνούμενε ο ποταμό Νιαγάρα πφι είνι οι τρανοί καταρράχτε… 

—Ογή τσαι χρόνου καμπτζί μι  έτανη τα λίμνα  έκι τόσιου μολευτά πφι τα ψάρια σι ίγκιαει παραμορφουτά … 

— Ναί παππού  ουουου …… 

— Ναι καμπτζί μι από όα τα εργοστάσια του Καναδά τσαι τα Αμεριτσή τσαι από τα παπόρια πφί ίγκιαει περούντα τάσου, τα ύβατα σι εμολεύταει τόσιου πρεσιού πφι τα ψάρια σι παραμορφούτθαει.. 

—Τσαι απέ τσι εμποίκαει παππού; 

— Ορή σιάτη μι εμποίκαει βιολογικό καθαρισμό, απαγορεύτε το ψάρεμα, τα παπόρια να περήνωει ,  οι φάμπριτσε να τσιχήνωει τα απόβλητα , τσαι σε 5 χρόνου ενάτθε όπφουρ έκι παλιά …

—τσι ωραία !!!  

 

Καλέ ξημέρουμα τσαι ονείρατα γλυκά . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

———————————————————————-

—Άμα ήταν μόνο αυτά παιδί μου καλά θα ήταν .

—Τι άλλο είναι παππού ;

—Όρκε μου τα μεγάλα εργοστάσια κάνουν την μεγαλύτερη ζημιά . 

—Γιατί παππού ; Τι κάνουν τα εργοστάσια ; 

—Παιδί μου γλυκό μου παιδί , τα περισσότερα από εκείνα, ριλχνουν τα απόβλητα τους στις Θάλασσες και στα ποτάμια .. 

— Γι αυτό παππού εδώ και λίγο καιρό είδα στην τηλεόραση κάπου πολλά ψόφια ψάρια ; 

—Έχεις ακούσει για την λίμνη Οντάριο ;

— Ναι παππού μου βρίσκεται ανάμεσα στον Καναδά και στην Αμερική και έκει χύνεται ο Νιαγάρας ποταμός που είναι οι ξακουστοί καταρράκτες …

— Εδώ και χρόνια παιδί μου αυτή η λίμνη ήταν τόσο μολυσμένη που τα ψάρια της ήταν παραμορφωμένα .. 

—Ναι παππού ουουου ..

— Ναι παιδί μου από όλα τα εργοστάσια του Καναδά και της Αμερικήςκαι τα καράβια που πέρναγαν μέσα, τα νερά της μολυνθήκανε τόσο πολύ που τα ψάρια της παραμορφωθήκανε…

— Και μετά τι έκαναν παππού ; 

— Να κορίτσι μου έκαναν βιολογικό καθαρισμό , απαγορεύτηκε το ψάρεμα, τα καράβια να περνούν , τα εργοστάσια να χύνουν τα απόβλητα, και σε 5 χρόνια έγινε όπως ήταν παλιά ….. 

—Τι ωραία !!! 

……..Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά ……

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *