ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Πέφτα τσαι Παράστσι 3–4 του Φλεβάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα ….. 

Κουιτέ #29: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Α Βασίλω Αλεξοπούλου Τερζή ενάτθε τθα Καλάβρυτα . Ένι το τςhίτε καμπτζί του Γιώργου Αλεξοπούλου  τσαι τα Θεονίτσα Μπαλτζούκου . 

Μετά από τα συντέλεια τθα Καλάβρυτα μαζί με άλλοι συμμαθητέ σι , τσαι αρχηγό τον Εφσέβιε Τσηπουργό ,με εράνοι δουλεύε σκληρά για να χκιστεί το τσινούρτσι Γυμνάσιε . Εδουλεύε σαν προϊστάμενε σε Κρακικά νοσοκομεία ώς πφι άτζε σύνταξη . Στεφανούτθε τον Παναγιώτη Τερζή από το Στσεπαστέ τσαι μεριάε τα ζωή σι ανάμεσα Αθήνα τσαι το τόπο σι τα Καλάβρυτα . 

Μπρού μπάνει οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα , τουρ οχτώ του Δετσέμπρη, ήγκιαει φερτοί τα τζέα νάμου: ο Νικόα ο Σακαλή, 

τσαί ο Αλέκο Μπρέ, ούγειοι ήγκιαει θίλοι τ’αφέγγη μι . Ήγκιαει κατσατοί τθα Σάλα τα τσελή, τσαι εζού με τον αϊθή μι το Ντίνο έμαει γκριουφονίντε. Αούντε ήγκιαει ότσι οι Γερμανοί τθο Βραχνί, σκωτούκαει το Ροδόπουλε τσαι ούγειε άλλε ανταμούκαει τθα Κερπινή.  Αούντε ήγκιαει ότσι ο πρόεδρε από τα Καλάβρυτα τσαι ο Τάσιος Κατσίνη ήγκιαει ζατοί να ιδοποίσουει  τουρ αντάρτοι να γκριουφτούνει . Αούντε ήγκιαει ακόνη να μη φύτσει γκανένα να απαραμάνει όλοι τθα Καλάβρυτα …

Το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» από ούγειε ένι αρίκχου έντεοι όλοι τουρ ιστορίλε ένι ένα σπουδαίο βιβλίε με αληθινοί μαρτυρίε…

Νά έχουμε υγεία αγάκη τσαι καωσύνα του καρδίε νάμου…. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

…………………..

Η Βασίλω Αλεξόπουλού Τερζή έχει γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. 

 Είναι το τρίτο παιδί του Γιώργου Αλεξοπούλου και της Θεονίτσας Μοαλτζούκου..  Μετά από την καταστροφή των Καλαβρύτων, μαζί με άλλους συμμαθητές της και αρχηγό τον Ευσέβιο Κυπουργό, μέ  εράνους δούλεψε σκληρά για να χτιστεί το καινούργιο γυμνάσιο. 

 Δούλεψε σαν προϊσταμένη σε κρατικά νοσοκομεία έως  να πάρει τη σύνταξη της.  Παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Τερζή από το σκεπαστό και μοίρασε τη ζωή της, ανάμεσα στην Αθήνα και στον τόπο της τα Καλάβρυτα. 

Πριν πάνε οι Γερμανοί στα Καλάβρυτα, στις οχτώ του Δεκέμβρη, είχανε έρθει στο σπίτι μας ο Νικόλας σακαλής και ο Αλέκος Μπρε, 

 οι οποίοι ήταν φίλοι  του πατέρα μου.  Ηταν καθισμένοι στο σαλόνι του σπιτιού και εγώ με τον αδερφό μου τον Ντίνο κρυφακούγαμε. Έλεγαν για τους Γερμανούς. Στο Βραχνί σκότωσαν τον Ροδόπουλο και όποιον άλλον αντάμωσαν στην Κερπινή . 

Έλεγαν ότι ο πρόεδρος από τα Καλάβρυτα και ο Τάσιος Κατςίνης είχαν πάει να ειδοποιήσουν τους αντάρτες να κρυφτούν.. 

Έλεγαν ακόμη να μη φύγει κανένας και να παραμείνουν όλοι στα Καλάβρυτα……….

Το βιβλίο «ΚΡΑΥΓΗ» από το οποίο πέρνω όλες αυτές τις ιστορίες είναι ένα σπουδαίο βιβλίο με αληθινές  μαρτυρίες …. 

Να έχουμε υγεία, αγάπη και καλωσύνη στις καρδιές μας …..

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *