ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Πέφτα τσαι Παράστσι 3–4 του Σερικχή 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #20: του Πάνου Μαρνέρη.

 

—Βρε γειτόνισα, νία πφι εσκαρίαμε νι έμε δείντε να κατάβει. 

—Μονεεε, άκια να παλαβούμε βρε γειτόνισα ! Ποίε να μου ένι κχοντούκχου έδαρη, τόσε τσαιρέ τάσου μούχα κιάκαμε..

— Ο ‘μα φερτά ογη, τσι ωραία βρε γειτόνισα !!! 

—Ορή μαθές, με του πατάνε σι, το ρυακούλι,ένι πρεσιού όμορφα . 

—Παλιά έκι βρέχου βρε γειτόνισα τσαι το ρυακούλι έκι τςhάχουντα,

έδαρη τσεράτθαει όα ..

—Το παλιοί χρόνου όρεγη πιο κάτου έκιέκι τσαι ο υβατόμυλε του 

Τςhαούνη πφι ήγκιαει αλέσουντε το φαέ .   

— Ενεί από το Τερέ ο ‘μαει πολιοπαρείντε ογή , αλλά πιο παλιά τσαι οι Τετιώτοι ογή ήγκιαει παρείντε τσαι τουρ ανεμόμυλοι ακατούσε από το κάστρι .

—Εζου ένα έχα νιατέ πφι ήγκιαει αούντε οι παλιοί ότσι , ως τσαι αηδόνια,ήγκιαει εχουντα ογή . 

— Ο ‘σι αούα μι γειτόνισα ελντανη ο ‘νι α βρύση του Διτσαίου ; 

—Ναι ντε, α άβα ένι τθο άλλιου ρυάτσι κοντά τθο Κουτςhουβέλι.

—Σε έσι κατέχα γειτόνισα ;

—Το σόι του ατςhούπου μι  ένι από ογή ντε, γιάκεινη σ’ένι νιουρίζα. 

—Τάχα γιατσί νι είνι αούντε α βρύση του Διτσαίου, νιουρίζα έσι γειτόνισα ;

—Μπερ έσι αούα κακότθο θα έκει γκανένα με πρεσσοί χούρε, νή έτενη πφι νιε ‘χκίε..ο ‘νι νιουρίζα κακότθο …

— Ορή να ρωτήουμε να μαθένουμε, αλλά για έδαρη έλα να γιομίσουμε κχάμποσα γυαλία, να κίουμε νία μπούκχα ύο τα προκοκή . 

Καλε ξημέρουμα από τα Βρύση του Διτσαίου του Σαπουνάτσι. 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………

Βρε γειτόνισσα μία που σκαρίσαμε του δίνουμε να καταλάβει. 

—Αμέεε θα τρελαινόμαστε βρε γειτόνισσα, ποιος μας κρατάει τώρα,  τόσο καιρό μέσα μούχλα πιάσαμε. 

— Δεν είχα έρθει εδώ,τι ωραία βρε γειτόνισσα!!

—Να μαθές με τα πλατάνια του, το ρυάκι του, είναι πολύ όμορφα.

 —παλιά έβρεχε βρε γειτόνισσα, και το ρυάκι έτρεχε, τώρα ξεράθηκαν όλα. 

—Τα παλιά χρόνια εδώ πιο κάτω ήταν και ο νερόμυλος του Τσαούνη που άλεθαν  το στάρι . 

—Εμείς από τον Τυρό δεν ερχόμαστε εδώ, αλλά πιο παλιά και οι Τυριώτες εδώ ερχόντουσαν και στους ανεμόμυλους κάτω από το κάστρο. 

—Εγώ έχω ακούσει που έλεγαν οι παλιοί πως και αηδόνια είχαν εδώ.

—Δεν  μου λες γειτόνισσα αυτή είναι η βρύση του Δικαίου;

—Ναι ντε, η  άλλη είναι στο άλλο ρέμα κοντά στο Κουτσουβέλη.. 

—Τα κατέχεις γειτόνισσα !

— Το σόι του άντρα μου είναι από εδώ και γι’ αυτό τα γνωρίζω. 

—Τάχα γιατί την λένε βρύση του δικαίου γνωρίζεις γειτόνισσα;

—Αμ σε ποιον τα λες καημένη, θα ήταν κανένας με πολλά χωράφια, ή αυτός που την  έχτισε,  δεν ξέρω που να πάει στο κακό .. 

—Να ρωτήσουμε να μάθουμε, αλλά για τώρα έλα να γεμίσουμε κάμποσα μπουκάλια να πιούμε κανένα (μπούκωμα, στομιά)  νερό της προκοπής . 

Καλό ξημέρωμα από τη βρύση του δικαίου στα Σαπουνακαίικα ..

…… . Μιλάμε Τσακώνικα…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *