ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Θωμαή σιάτη μι,  Φχαριστούντε πρεσσιού. Να ‘χερε τάν υγεία ντι. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … Θωμαή Μανιταρά.  

2022: Α Τσακωνοπαρέα… 

Κουιτέ#103 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Όσιου για τα μάχη τα Κερπινή ένι νιουρίζα ότσι : Όπφουρ έκι παρείντα ένα τάγμα Γερμανοί από το Αίγιε τσαι έσούτσε τθα Κερπινή, οι Αντάρτοι εσταλήαει σι καρτέρι, τσαι γκριουφτοί όπφουρ ήγκιαει αναιμούτθαει τσαι σ’επιτέτθαει. Ένα από τουρ αξιωμακιτσοί σου για να μη νι κιάσωει οι αντάρτοι, αναιμούτσε τάνου σι νία χερομομβίδα τσαι ‘σκωτούτθε. Ότσι ενέγκαει ογή τουρ αιχμάλωτοι τσαι τού λαβουτοί, εζάκα τσαι εζού οπά τσαι σε έμα περιποικχουμένα μαζί με άλλοι. Απέ σ’άγκαει τσαι σ’αποσούκαει τθού Ξυδιά, σ’ένα κηγάϊδι. Σε κόβαει χέρε τσαι πούε τσαι σ’αναιμούκαει τάσου τθο κηγάϊδι. Ομως ένα Καλαβρυτινέ σε προδούτσε τθου Γερμανοί. . Ο έρμο Δήμαρχο σε ειδοποίε να σ’άρωει από οπά τσαι να σι κχακχούτσωει τθο νεκροταφείε να μπάτσε τσαι μόλωει οι Γερμανοί τσαι……

Έτρου τσαι ενάτθε . Εζάκαει σ’άγκαει τσαι σε κχακχούαει τθο νεκροταφείε… 

……Να έχουμε ταν υγεία νάμου, το πολυκιμούτερε αγαθέ…

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Όσο για  για τη μάχη της Κερπινής γνωρίζω ότι: Όπως ερχότανε ένα τάγμα από Γερμανούς από το Αίγιο και έφτασε στην Κερπινή, οι αντάρτες τους έστησαν καρτέρι.Κρυμμένοι  όπως ήταν πετάχτηκαν και τους επιτέθηκαν. Ένας από τους αξιωματικούς τους για να μην τον πιάσουν οι αντάρτες, πέταξε πάνω του μία χειροβομβίδα και σκοτώθηκε. Όταν έφεραν εδώ τους αιχμαλώτους  εκαι τους τραυματίες εγώ πήγα  εκεί και τους περιποιόμουν μαζί με άλλες. Μετά τους πήραν και τους πήγαν στου Ξυδιά σε ένα πηγάδι. Τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και τους πέταξαν μέσα στο πηγάδι.  Όμως ένας Καλαβρυτινός τους πρόδωσε στους Γερμανούς.  Ο καημένος ο δήμαρχος τους ειδοποίησε να τους πάρουν από εκεί και να τους θάψουν στο νεκροταφείο να μήπως και έρθουν οι Γερμανοί και….

 Έτσι κι έγινε πήγαν τους πήραν και τους έθαψαν στο νεκροταφείο. 

…Να έχουμε την υγεία μας το πολυτιμότερο αγαθό…..

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *