ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Πέφτα τσαι Παράστσι 28–29 του Οχτώμπρη 2021 :Α Τσακωνοπαρέα .

 

Κουιτέ#7. Από το βιβλίε …ΚΡΑΥΓΗ…… 

α συνέχεια τα μαρτυρία Ταρ Ελένη Κολλιοπούλου 

..ΔΙΑΣΤΣΕΥΗ τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα ΑΠΟ ΤΟΝ Πάνο Μαρνέρη. 

Ένι θυνηκχουμένα τσαι κάτσι άλλιου ούγειε σφραγίε  τα συντέλεια τθα Καλάβρυτα . Ο Αξιωμακικό Κωστάτση Γκίκα διοικητή τθο αντάρτσιχο, ερέτσε τθα στάση Κερπινής τα Βγενού Ατζελοπούλου τσαι νι επέτσε . 

— Δράνητσε όσιου πιο ογλήγορα έσι πορούα τσαι έτζε τθα Καλάβρυτα να σ’αλήερε ότσι . Οι Γερμανοί είνι σκωτούντε τσαι είνι δέσουντε, του Ρωγοί ,ταν  Κερπινή τσαι είνι έγκουντε κατά ταν τάνου τσαι κάτου Ζαχλωρού. Από όκια είνι περούντε ό ‘νι απαραμούντα τσίπτα κίσου σου ξον από από σποΐλε. Σκωτούντε, κατακρέφουντε τσαι δέσουντε τθα περασία σου .

Α Βγενού πράματις δρανήε τσαι άμα σούτσε τθα πλατεία τθα Καλάβρυτα ανταμούτσε του προύχοντοι, να ποίνωει περίπατε τσαι να κουβεγκιάζωει .Κοντοζύγούτσε τον Αναστάση Κατσίνη τσαι τον Αντώνη Δημόπουλε τσαι σε δούτσε το χαμπέρι από τον Γκίκα . 

Οι προεστοί όμως ο άγκα νι τθα σοβαρά από ότσι εδενάε. 

Νιε πέκαει τσαι απανούσε, να ζάει τα τσέα τσαι να μην αναστατούτσει το κόσμο με τα λεγόμενα σι . Μάλιστα πρεσσά παλληκάρια αντάρτοι, πφι κχαμπάκαει τσαι χαιρεκίαει του διτσοί σου σε πέκαει ότσι …

Οι Γερμανοί είνι ποίντε παγανίε να μπλέψωει τουρ αντάρτοι τσαι ότσι  ου ‘νι κειράζουντε τουρ ήσυχοι αντροίποι . Ένα μάλιστα ο Κωστάτση Κουτσουρή επέτσε τουρ αϊθήνε σι να μη φύτσωει, διότσι άμα οι Γερμανοί ερέσωει τα Καλάβρυτα άηδα,  άκια να νι σι δάνει από άκρα νι σ’ άκρα. 

Τσίπτα ακριβούτερε απο ταν υγεία , να νι προσέχετε..

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ …………..

…….

Θυμάμαι και κάτι άλλο το οποίο σφράγισε την καταστροφή στα Καλάβρυτα.. Ο αξιωματικός Κωστάκης Γκίκας διοικητής στο αντάρτικο βρήκε στην στάση Κερπινής την Ευγενία Αγγελοπούλου 

και της είπε: Τρέχα όσο πιο γρήγορα μπορείς και πήγαινε στα Καλάβρυτα  να τους πεις ότι: Οι Γερμανοί σκοτώνουν και καίνε τους Ρωγούς,την Κερπινή και πηγαίνουν κατά την πάνω και κάτω Ζαχλωρού.  Από όπου περνάνε δεν αφήνουν τίποτα παρά στάχτες πίσω τους . Σκοτώνουν, καταστρέφουν και καίνε στο πέρασμα τους τα πάντα . 

Η Ευγενία πραγματικά έτρεξε και όταν έφτασε στην πλατεία στα Καλάβρυτα αντάμωσε τους προύχοντες να κάνουν περίπατο και να κουβεντιάζουν.  Πλησίασε τον Αναστάση Κατσίνι και τον Αντώνη Δημόπουλό και τους έδωσε το μαντάτο από τον Γκίκα . 

Οι προεστοί όμωςδεν την πήραν στα σοβαρά από ότι έδειξε.

 Της είπαν κι απο πάνω, να πάει στο σπίτι και να μην αναστατώνει τον κόσμο με τα λεγόμενα της . Μάλιστα πολλά παλικάρια αντάρτες που κατέβηκαν και χαιρέτησαν τους δικούς τους τους είπαν, ότι οι Γερμανοί κάνουν παγανιές να διώξουν τους αντάρτες και ότι δεν πειράζουν τους ήσυχους ανθρώπους.  Ενας μάλιστα ο Κωστάκης Κουτσούρης είπε στα αδέρφια τουνα μη φύγουν διότι οι Γερμανοί άμα το βρουν άδεια τα Καλάβρυτα θα τα κάψουν από άκρη σε άκρη…..

 Τίποτα ακριβότερο απο την υγεία ..να την προσέχετε… 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *