ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……… 

Πέφτα τσαι Παράστσι 28–29 του Αμάη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κορωναϊό το ξετσίνημα: Του Πάνου Μαρνέρη …

— Γειτόνισα κια έσι ; 

— Όρεγη ένι κια να ζάου σάματσι έμε πορούντε να ζάμε τσαι κχίπτα. 

— Εσι έχα δίτσηε ,ουουου πλέα τάσου τάσου θα κιάσουμε μούχα … 

— Εκιάκαμε γειτόνισα τσι να κιάσουμε .. 

— Ορή σε τθαήαει τα μέτςhθα αλλά τσι να ντ’αλήου ένα φόβο νι ένι έχα  

— Ναι μαθές έντανη α θρεμολαίνικο ένι το κάτσι άλλιου . 

— Γειτόνισα μι εζού θα φυατθούμα , νι ένι αούα ταν αμαρκία μι .. 

— Ναι ναι , μην έσι τελεία, έδαρη ένι θέντα πλέτερε προσοχή.. 

—ορή μουτσούνε είνι αούντε να φορήνουμε; Μουτσούνε θα φορήνουμε. Γάϊντα, γάϊντα τσι να ποίουμε .. 

— Τσαι μακρύα από τουρ άλλοι, ποτέ ο ‘σι ξέρα .. 

— Ναι ναι αφού νιε μπαλήκαμε καθαρά ως έδαρη μη προκαλήνουμε τα τύχη νάμου … . 

— Όχι δα , έσι έχα δίτσηε γειτόνισα μι . 

— Βρε γειτόνισα ο‘κι τσαι λίγο πράμα να κλειστεί όλε ο κόσμο τάσου! —Τσι κακό έκι έγκεινη μαθές .. 

—Ορή γειτόνισα να περάει, τσαι να μη ξαναγιουρήσει …να ζάει ο κόσμο του δουλείε σι..

— Ποίε το Σταυρέ ντι γειτόνισα  έα να ζάμε να ανάψουμε τα Δέσποινα , ούτε τον Άγιε ο ‘μαει πορούντε να ζάμε. 

— Να ζάμε γειτόνισα να νι ανάψουμε τσαι να ποίουμε τσαι γκανιά μετάνοια πφι να μου εγλυτούτσε , δόξα νάχει το όνουμα σι … 

Καλε ξημέρουμα τσαι καλέ ξετσίνημα … 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

……………………..

—Γειτόνισα που είσαι; 

— Εδώ είμα που να πάω μήπως πορούμε να πάμε και πουθενά . 

—Έχεις δίκηο ουουου πια μέσα μέσα θα πιάσουμε μούχλα . 

—Επιάσαμε γειτόνισα τι να πιάσουμε; 

—Να τα σήκωσαν τα μέτρα αλλά τι να σου πώ ένα φόβο τον έχω  …. 

— Ναι μαθές αυτή (θρεμολαίνικο)είναι το κάτι άλλο 

—Γειτόνισα μου εγώ θα φυλάγομαι, την λέω την αμαρτία μου .

— Ναι ναι μην έχεις τελειώσει, τώρα θέλει περισσότερη προσοχή ..

—Να μάσκες λένε να φοράμε, μάσκες θα φοράμε, γάντια, γάντια τι να κάνουμε … 

— Και μακριά απο τους άλλους ποτέ δεν ξέρεις ….

—Ναι ναι αφού την βγάλαμε καθαρή ως τώρα να μην προκαλούμε την τύχη μας .. 

—Όχι δα έχεις δίκηο γειτόνισα μου . 

—Βρε γειτόνισα μου δεν ήταν και λίγο πράγμα , να κλειστεί όλος ο κόσμος μέσα ! 

— Τι κακό ήταν αυτό μαθές. 

— Να γειτόνισα να περάσει και να μην ξαναγυρίσει, να πάει ο κόσμος στις δουλειές τους .. 

—Κάνε το Σταυρό σου γειτόνισα και έλα  να πάμε να ανάψουμε την Παναγία ,ούτε στην εκκλησία δεν μπορούσαμε να πάμε.. 

— Να πάμε γειτόνισα να την ανάψουμε και να κάνουμε και καμμιά μετάνοια που μας γλύτωσε δόξα να έχει το όνομα της … 

    Καλό ξημέρωμα και καλό ξεκίνημα …. 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *