ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

2020: Α Τσακωνοπαρέα 

Περίπατε τθον  Πραστέ ταρ Ελένη Μάνου. 

_Πάσα βοά πφ’έμε παζίντε τθον Πραστέ ένι έχα ένα πάκουμα τθαν καρδία μι, ένι φαγγισκουμένα τον τσαιρέ πφη έκι ατσhά πολικεία…

_Τόντις για φαγγίσου Λενιώ τσί κόσμο έκι τςhάχου τθου πορίλε, κάρα, πραματευτάδε, λεβέγγηδε αγροϊστοί με τα άογα, αρχοντοπούλε τάνου τθου κύργοι τσαί πάσα ζωή…

_βάλε με τον εμαλέ ντι τον τσαιρέ πφη ήγκιαει χκίζουντε όα ένταοι, τα αρχογγικά, του κύργοι, του βζύσε, τουρ αγίουνε…

_ήγκιαει απολύντε πρεσσοί παράδε τσαί φλουρία οι Τσάκωνε από τα ξενικία, γιάκεινι επέκαει, α Πόλη ένι μπάνα τα άσπρα τσαί ο Πραστέ σ’ένι ποίου κάστρα…

_ήγκιαει εφοπλιστάδε τσαί εμπόροι πρεσσοί Τσάκωνε τον τσαιρέ ετήνε το 18ο τσαί 19ο αιώνα τσαί ενάτθε ο Πραστέ ξακουστέ…

_ήγκιαει βάντε συρμαγιά κεφάλαια δηλαδής σε εμπορεύματα πφη ήγκιαει φερίκχουντα τα παπόρια τα Υδραίικα τσαί τα Σπετσιώτικα από ταν Τεργέστη, τα Μασσαλία, ταν Πόλη, τα Σύρα τσαί τα Σμύρνη…

_έσι ξέρου ότσι μόνιου έτεοι οι προγόνοι νάμου Τσάκωνε άγκαει από το Σουλτάνε ταν άιδα να πουλήνωι βούκιουρε σε όα ταν Κριμαία;

_εζού Ελένη εσβαϊα ότσι ήγκιαει πρεσσού εργακιτσοί τσαί ήγκιαει έχουντε τθαν Πόλη πρεσσά μαγαζία πφ’ ήγκιαει φκιάντε τσαί ήγκιαει πούντε πιοτί.  

_όα κα ένταοι Πάνο μι έδαρι τς’έμε ποίντε όρκο μι…ένι βούα α καρδία μι να ορίνου τα χάματα…

_έντενη ένι νόμο απαράβατε Ελένη, ότσι ένι ανθίζουντα ένι πενάκχουντα, εα να σεριανίσουμε να μπάλομε τσαί κχαμπόσοι φωτογραφίλε, ορί ο κύργο του Σαραντάρη, του Μερίκα, του Καραμάνου…

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι ως να ανταμούμε τθα χώρα…

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

…………………………………………………………………………………………………….

_κάθε φορά που ερχόμαστε στον Πραστό έχω ένα πλάκωμα στην καρδία μου, φαντάζομαι τον καιρό που ήταν μεγάλη πολιτεία 

_όντως για φαντάσου Λενιώ, τι κόσμος περπατούσε στους δρόμους, κάρα, πραγματευτάδες, λεβέντη δες πάνω στα άλογα, αρχοντοπούλες πάνω στους πύργους και πολύ ζωή…

_βάλε με το μυαλό σου τον καιρό που έχτιζαν όλα αυτά, τα αρχοντικά, τους πύργους, τις βρύσες, τις εκκλησίες…

_έστελναν πολλά χρήματα και φλουριά οι τσάκωνες από το εξωτερικό, γι’αυτό είπαν, η Πόλη βγάζει τ’άσπρα και ο Πραστός τα κάνει κάστρα.

_ήταν εφοπλιστές και έμποροι πολλοί τσάκωνες τον καιρό εκείνο τον 18ο και 19ο αιώνα και έγινε ο Πραστός ξακουστός.

_έβαζαν συρμαγιά, κεφάλαιο δηλαδή στα εμπορεύματα που έφερναν τα καράβια τα Υδραίικα και τα Σπετσιώτικα από την Τεργέστη, την Μασσαλία, την Πόλη, τη Σύρα και την Σμύρνη…

_ ξέρεις ότι μόνο εκείνοι οι πρόγονοι μας τσάκωνες πήραν από τον Σουλτάνο την άδεια να πουλάνε βούτυρο σε όλη την Κριμαϊκή;

_εγώ Ελένη διάβασα ότι ήταν πολύ εργατικοί και είχαν στην Πόλη πολλά μαγαζιά που έφτιαχνα και πουλούσαν ποτά.

_όλα καλά αυτά Πάνο μου, τώρα τι κάνουμε όρκε μου, κλαίει η καρδιά μου να βλέπω τα χαλάσματα 

_αυτός είναι νόμος απαράβατος Ελένη, ότι ανθίζει πεθαίνει, έλα να σεργιανίσουμε να βγάλουμε και καμπόσες φωτογραφίες, να ο πύργος του Σαραντάρη, του Μερίκα, του Καραμάνου…

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι,ώσπου να ξανανταμώσουμε στον Πραστό ….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *