ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

   Στενή τσαι

Κα χρονία να έχερε σιάτη μι . Ότσι έσι πεθυμούα .

 Φχαριστούντε ντι πρεσσιού …. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ελένη Μανούσου

Πέφτα τσαι Παράστσι 26–27 του Γενάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #132 απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη . 

Τ’αργά τα Τσιουρακά ένι θυνηκχουμένα ότσι οράκαμε δύου ονείρατα . 

Ο άτςhωπο μι ετθάτσε, γιατσί εζάκαμε με του κότθε για ύπρε . 

Σαν ετθάτσε με πέτσε ,ταρατθέ όπφουρ έκι…..

— Κάτσι κακό θα ναϊθεί…—Γιατσι; Νιε ρωτήκα . 

—Οράκα  τον αφέγκη μι,ότσι  εκάνε τα τσέα τσαι  μ’ άτζε το κουϊδί τσαι τα κανάρα μαζί σι….—Σύχασε, νιε πέκα , ο ‘νι δενατέ . Τσι πράματα είνι ένταοι πφι είνι περούντα από τον εμαλέ ντι; Έσι έχου ανήψια αντάρτοι, μπορεί κάτσι να τςhάχει μ’έτεοι;  Απέ νι επέκα έγκεινη, συχάε λίγο . Εζού οράκα, ταν ιίδε στιγμή σ’έμαει ορούντε όπφουρ ένι δενάχουντα ,ότσι έμα ανάκοντα ταν Αγία Βαρβάρα τσαι οπά εκάνε ο αφέγκη μι τσαι με μπέε με νια κάπα . . Ένι θυνηκχουμένα ότσι οράκα το μύλε του Παπανικολόπουλου. Ήγκιαει τσhεί  μπάλε, σαν του μπάλε από άχουρα, αλλά με κιμά τσαι το αβάτσι πφι έκι περούντα από το μύλε έκι κατακότσινε ….

Υγεία,χαρά τσαι αγάκη σε όλε τον κόσμο . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

———————————————————————-

Το βράδυ της Κυριακής θυμάμαι ότι είδαμε δύο όνειρα. Ο άντρας μου σηκώθηκε, γιατί ε πήγαμε με τις κότες για ύπνο. Σαν σηκώθηκε μου είπε ταραγμένος όπως ήταν:—Κάτι κακό θα γίνει…—Γιατί;τον ρώτησα.. —Είδα τον πατέρα μου ότι ήρθε στο σπίτι και πήρε το κλουβί  και την καρδερίνα μαζί του…—Ησύχασε, του είπα, δεν είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά που περνάνε από το μυαλό σου. Έχεις ανήψια  αντάρτες, μπορεί κάτι να τρέχει με αυτούς είπα. Αφού  του είπα αυτό, ησύχασε λίγο. Εγώ είδα, την ίδια στιγμή θα τα βλέπαμε όπως δείχνει, ότι ήμουν κοντά στην Αγία Βαρβάρα και εκεί ήρθε ο πατέρας μου και με σκέπασε με μία κάπα .  θυμάμαι ότι είδα τον μύλο τον παπά Νικολόπουλου.Ήταντρεις μπάλες, σαν τις μπάλες από άχυρα, αλλά με κιμά, και το αυλάκι που πέρναγε από το μύλο ήταν κατακόκκινο……

…….,Υγεία χαρά και αγάπη σε όλο τον κόσμο ..

……,ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *