ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Πέφτα τσαι Παράστσι 25–26 του Νοέμπρη 2021:Α Τσακωνοπαρέα. 

Θωμαή τσαι Σιούλα #28 : του Πάνου Μαρνέρη 

— Σιούλα εεε Σιούλα Κια δούτσερε ;

— Κα νάμου αμέρα βρε Θωμαή , να ένα γιούρε βρε γειτόνισα.. 

— Έα, έα να λεχού ένα καφούτςhι να σ’αλήουμε τσιόατες . 

— Ότσι εγκίκα βρε Θωμαή άφε νι για αργούτερα .. 

— Έα.. έα έδαρη να αλήουμε τσαι το φετζhάνι … 

—Άμα ένι ν’αλήερε το φετζhάνι τότθε ένι άσουντα το πράμα ..

— Όρα να μπάτσε ο ‘σα παρία .. 

— Αμ για το φετζhάνι  έμα έγκα ταν άκρα του κόσμου τσαι έδαρη πφ’ένι τάσου το πόρε μι ; Αέρα θα ναθού.. 

—Ντ’ερέκα το κουγκί έδαρη ο θα μι ξεφύτσερε άβα βοά . 

— Βάλε το μπρίτσι τσ’εσούκα , άιντε να μην αλικογκίχουμε.. 

— Καούρ εκάνερε   κάτσα,  κάτσα να ντι τσεράου τσαι ένα γλυκό τα μίςhα, βότςhε ένι , να μ’αλήερε άμα νιε πετυχήκα; 

— Βάλε νι ντε , αλλά άμα ένι από του χέρε ντι, καλε θά ένι τσι θα ένι άδεξε…… 

— Με μπαήτσε λίγο αδερέ μ’ένι δενάχουντα , αλλά να, δοτσίμασε νι τσαι εκιού να μ’αλήερε τα γνώνη ντι. 

— Βρε Θωμαή έγκεινη ένι  το καλύτεζhου πφι έσι είχα σιαχτέ, γειά τθου χέρε ντι ….. 

— φχαζhιστούα βρε γειτόνισα .. τςhίντα έμα λιγάτσι αλλά αφού εκιού νιε ψηφίερε…. τσι να αλήου…

— Με τουρ υγείε ντι να χαίρησιου τα καμπτζιούλια ντι τσαι τον άτςhωπο ντι Θωμαή, όα τα κά το πόρε ντι να μόλωει.. 

— Φχαζhιστούα Σιούλα τσαι εκιού ότσι έσι πεθυμούα κα δεξίματα από τα καμπτζιούλια ντι .

— Με το ένα τσαι με το άλλιου περάτσε α αούρα , άϊντε συγυρίσου..

Θ…….Γειτόνισα μι να έσι κα , πάσα μέρα ταρ εβδημά

Σ…….Καφούτσhι για να κίνουμε, το φετζhάνι να αλήνουμε…

 Το καλέ το πόρε νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι ……

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

………..

—Σούλα ε Σούλα κατά που έδωσες;

—Καλή μας ημέρα βρε Θωμαή.. να ένα γύρω βρε γειτόνισσα.. 

—Έλα έλα να ζεματίσω  ένα καφέ να τα πούμε κιόλας. 

—Μόλις ήπια βρε Θωμαή , άφησε τον για αργότερα..

—Έλα έλα τώρα , να πούμε και το φλυτζάνι. 

—Άμα είναι να πεις το φλιτζάνι,  τότε αλλάζει το πράγμα . 

—Κοίτα μήπως και δεν ερχόσουν…

—Αμ για το φλιτζάνι πήγαινα στην άλλη άκρη του κόσμου και τώρα που είναι μέσα στην πόρτα μου, αέρας θα γίνω. 

—Σου βρήκα το κουμπί, τώρα δεν θα μου  ξεφύγεις πάλι.. 

—Βάλε το μπρίκι και έφτασα άιντε να μην καθυστερούμε. 

—Καλώς ήρθες, κάτσε κάτσε να σε κεράσω και ένα γλυκό του κουταλιού, σταφύλι είναι να μου πεις άν το πέτυχα . 

—Βάλτο ντεε, αλλά άμα είναι από τα χέρια σου καλό θα είναι. 

—Μου βγήκε λίγο αραιό μου φαίνεται, αλλά  δοκίμασε κι εσύ και πες μου την γνώμη σου. 

—Βρε Θωμαή αυτό είναι το καλύτερο που έχεις φτιάξει, για στα χέρια σου..

—Ευχαριστώ βρε γειτόνισσα , ανησυχούσα λίγο αλλά άμα εσύ το εγκρίνεις …τι να πώ . 

—Με τις υγείες σου να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και τον άντρα σου Θωμαή, όλα τα καλά στην πόρτα σου να έρθουν.. 

 —Σε ευχαριστώ βρε Σούλα κι εσύ ό,τι επιθυμείς καλά δεχούμενα από τα παιδιά σου.. 

—Με το ένα και με το άλλο η ώρα πέρασε, άντε συγυρίσου ( βιάσου) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *