ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Χρόνου πάσιοι θιλενάδε τσαι  θίλοι τσαι του χρόνου με υγεία …. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. 

Ανήμερα του Χριστού ..Τήτηντα 25 του Δετσέμπρη 2020  ..

 

…..Χρόνου πάσιοι τσαι καουρ εδέμαει το  Χριστέ νάμου …..

Κα νιούμου αμέρα άρχοντε τσαι αν ένει ο ορισμό νιούμου 

Τα γέννα του Ιησού Χριστου , ν’αλήου ταν αφεγκία νιούμου 

Χριστέ ενάτθε σάμερε , τα Βηθλεέμ τα χώρα 

τσαι οι ουρανοί γιορτάζουνται χαρά τθα φύση όα 

Τάσου το σπήλη το παχνί ενάτθε ο βασιλεία 

Ο ποιητή τουρ ουρανοί του κόσμου ο Σωκήρα 

Πρεσοί Ατζέλοι ψάλουντε , το δόξα τραγουδούντε

 τσαι όλοι οι τςhοπάνηδε με κίστι προστσυνούντε 

Τςhεί μάγοι ετσινήκαει , καούϊδα να αποσούνει 

Χριστέ το νεογεννατέ να ζάνει να ασημούνει ….

                …….Τσαι χρόνου πάσιοι ….. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ αγάκη του καρδίε νάμου … 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Καληνύχτα ημέραν άρχοντες ,κι αν είναι ορισμός σας 

την γέννα του Ιησού Χριστού  να ‘πώ στ’αρχοντικό σας 

Χριστός εγεννήθη σήμερα , στην  Βηθλεέμ την πόλη 

Οι ουρανοί γιορτάζουνε  χαίρεται  η φύσις όλη . 

Μέσα στο σπήλαιο τα παχνί εγεννήθη ο βασιλέας 

Ο ποιητής των  ουρανών  του κόσμου ο Σωτήρας 

Πλήθος αγγέλων ψάλουνε το δόξα τραγουδάνε 

Και όλοι οι τσοπάνηδες με πίστα προσκυνάνε . 

Τρεις μάγοι εξεκίνησαν , καλούδια για να πάνε 

Χριστό το νεογέννητο να πάνε να ασημώσουν …. 

…………… και χρόνια πολλά ………..

Καλό  ξημέρωμα  αγάπη στις καρδιές μας 

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *