ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Πέφτα τσαι Παράστσι 24–25 του Σερικχή 2021: α Τσακωνοπαρέα . 

Κοντοζυγούντα το στεφάνι,  ταρ Ελένη Μάνου 

Σάμερε ένι βιασκουμένα θιλενάδε τσαί θίλοι μι,  μ’εκαλέτσε α Μεταξού να ζάου να κσύσουμε τα πζοιτσία! Εμε έχουντε γλέγκι σάμερε, θα μαζουθούμε όλοι οι θιλενάδε να βοηθήουμε τα Μεταξού. Συντζενήδε τσαί γειτόνισσε είνι απίκο. Θα κσύσουμε τα είδητα, ογκιούματα, σεντόνια, μπόλιε, μισάλια τσαί ότσι άλλιου, θα σι σιδερούμε, θα σι δεήμε με κορδέλε τσαί θα σι βάλουμε τθα σεντούτσα. Εμε αντεχουμένοι ταν Ερήνη να ξεζίσει πρώτα το σαπούνι, να κχοντούμε το ζακόνι, να βάλει τα χέρα σι πρώτα ετήνα πφη ένι έχα άτσhωπο τσαί καμπζία. Οι λεβέτε με ταν αλυσίβα τσαί οι κουβέλοι του κσυσημάτου αράδα, εγιομίτσε ο τόπο, όα α γειτονία ένι ταρασουμένα από φωνέ, γέλια, τραγούιδα. Απολύκαμε τσαί τα Θωμαή να καλέει τα μάτη του γαμπρού να μόλει με το γαμπρέ τσαί του στενοί συντζενήδε σου να ασημούνι τα πζοιτσία. Τα ασημούματα θα σ’άρει ετήνα πφ’εμποίτσε ταν αρχά. Το Παράσκι θα ποίωι το πζοικοχάρκι. Θα ζάνι τθο νοτάριε ο αφέγγη τα νύιθη, με ένα δύου διτσοί σι, υζοί, αϊθίνε, τσείουνε. Οπά θα ζάει ο γαμπρέ με του διτσοί σι, αφέγγη, αϊθή, τσείε να ’πογράψωι το χαρκί. Γιάκεινι ήγκιαει αούντε οι παλιαοί, το χαρκί τσαί το μεάνι τον καλέ γαμπρέ είνι ποίντα. 

Κά αργακινά θιλενάδε τσαί θίλοι μι, μη λειπέψει γκανένα το Σάμπα θα αποσούμε τα πζοιτσία…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Σήμερα βιάζομαι φίλες και φίλοι μου, με κάλεσε η Μεταξία, να πάω να πλύνουμε τα προικιά! Έχουμε γλέντι σήμερα, θα μαζευτούμε όλες οι φιλενάδες να βοηθήσουμε τη Μεταξία. Συγγένησες και γειτόνισσας είναι παρούσες. Θα πλύνουμε τα ρούχα, πουκάμισα, σεντόνια,πετσέτες, τραπεζομάντηλα και ότι άλλο, θα τα σιδερώσουμε, θα τα δέσουμε με κορδέλες και θα τα βάλουμε στα σεντούκια. Περιμένουμε την Ειρήνη να ρίξει πρώτη το σαπούνι, να κρατήσουμε το έθιμο, να βάλει το χέρι της πρώτη εκείνη που έχει άντρα και παιδιά. Οι λέβητες με την αλισίβα και οι σκάφες του πλυσίματος αράδα, γέμισε ο τόπος, όλη η γειτονιά ταράζεται από φωνές, γέλια, τραγούδια. Εστείλαμε και τη Θωμαή να καλέσει τη μάνα του γαμπρού να έρθει με το γαμπρό και τους στενούς συγγενείς του να ασημώσουν τα προικιά. Τα ασημώματα θα τα πάρει εκείνη που έκανε πρώτη την αρχή. Την Παρασκευή θα κανουν το προικοσύμφωνο. Θα πάνε στον συμβολαιογράφο ο πατέρας της νύφης, με ένα δύο δικούς του, γιούς, αδερφούς, θείους. Εκεί θα πάει ο γαμπρός με τους δικούς του, πατέρα,αδερφό, θείο να υπογράψουν το προικοσύμφωνο. Γι’αυτό έλεγαν παλιοί, το χαρτί και το μελάνι τον καλό  γαμπρό  τον κάνει. 

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι μου, μη λείψει κανείς το Σάββατο θα  πάμε τα προικιά.

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *