ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Πέφτα τσαι Παράστσι 24 τσαι 25 του Οχτώμπρη 2019 :

 Α Τσακωνοπαρέα . 

Συνέχεια  Τερέ τσαι Τσακωνιά#4 : βιβλίε  Γιάννη Κορόγου.

….Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα:από τον Πάνο Μαρνέρη …..

Τθου χρόνου τα Φραγκοκρατία α Τσακωνιά χουρίστε σε Επαρχίλε τσαι Βιλαέτια ..

Τθου Βυζαντινοί χρόνου, ο’με ξέρουντε πότε, ένα κομμάκι τα Κυνουρία ονουμάστε Τσακωνιά, οι

κάκοιτσοι Τσάκωνε τσαι α γρούσσα Τσακώνικο γρούσσα νη Τσακώνικα …. 

Για τα Τσακωνιά τσαι του Τσάκωνε εγράφταει πρεσσά ως σάμερε 

Από ξένοι τσαι από Έλληνε , ιστοριτσοί , γρουσσοόγοι , λαογράφοι τσαι άλλοι . Εγράφταει πάρα πρεσσά το τσι είνι εννοούντε οι λέξαι Τσακωνιά τσαι Τσάκωνε, ο πάσα ένα με τα γνώνη σι. .

Τθα Φραγκοκρατία οι ατςοίποι τα Τσακωνιά είνι συμμαχούντε με του βυζαντινοί τσαι είνι γινουμένοι ο φόβο τσαι ο τρόμο τθου Φράτζοι, ούγειοι ίγκιαει ποίντε  επιθέσαι τθα Τσακωνιά για να σι τιμωρένει. Εκχοντούτσε α αμάχη αναμεταξύ Τσάκωνε τσαι Φράντζοι από το 1215 ως το 1264. Από το 1272 α Τσακωνιά ένι ελεύθερε τσαι είνι ανήκουντε τθο Βυζαντινέ Δεσποτάτε του Μυστρά …

Καλέ νάμου ξημέρουμα : με μπόλικο υγεία για όλοι νάμου .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Στα χρόνια τηςΦραγκοκρατίας η Τσακωνια χωρίστηκε σε επαρχίες και βιλαέτια . 

Στα βυζαντινά χρόνια δεν γνωρίζουμε πότε,ένα κομμάτι της Κυνουρίας ονομάστηκε Τσακωνιά, οι κάτοικοι Τσάκωνες, και η γλώσσα, Τσακώνικη γλώσσα ή´ Τσακώνικα..

Για την Τσακωνιά και τους Τσάκωνες εγράφτηκαν πολλά μέχρι σήμερα. Από ξένους και από Έλληνες, ιστορικούς, γλωσσολόγους λαογράφους και άλλους. Εγράφτηκαν πάρα πολλά για την ένοια των λέξεων Τσακωνιά και Τσάκωνες,ο καθένας με την δική του γνώμη .

Στην Φραγκοκρατία οι άντρες της Τσακωνιάς συμμαχούν με τους Βυζαντινούς και γίνονται ο φόβος και ο τρόμος των Φράγκων ,οι οποίοι έκαναν επιθέσεις στην Τσακωνια για να τους τιμωρήσουν.

Εκράτησαν οι διαμάχες μεταξύ Τσακώνων και φράγκων από το 1215 έως το 1264. Από το 1272 η Τσακωνιά είναι ελεύθερη και ανήκει στο Βυζαντινό Δεσποτάτο του Μυστρά .


Καλό μας ξημέρωμα : με μπόλικη υγεία για όλους μας

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *