ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Πέφτα τσαι Παράστσι 23–24 του Γενάρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #80:  Διαστσευή : από τον Πάνο Μερνερη 

………………..Α Τςhιτσhιρόνα τσαι α αλεπού …………

Νία τσhιτςιhρόνα έκι τθα κορφά σε ένα αψελέ δεντρικό τσαι έκι τραγουδούα. Νία αλεπού  πφι έκι περούα ακατούσε τσαι έκι θέα να νι  κχαπουλιάσει εστσέφτε το παρακάτου … Εκατσάτσε απατζά από το δεντρικό τσαι έκι ποία ότσι νι έκι θαυμάζα για ταν κα σι φωνά τσαι νι έκι παρακαούα να κχαμπάει για να οράει με τουρ ιίδοι σι τουρ εψιλοί,

τσι ζώο έκι μπάντα ετσιτάπα δενατά τσαι καθαρά φωνά . 

Α Τσhιτσhιρόνα άτζε χαμπάρι  τα κατεργαρία σι  τσαι αφού εκόβε ένα φύλι από το δεντρικό νι αφήτσε να τσιτάτσει χάμου. Άμα τσαι α αλεπού ρουκίε να νι αβράτσει, α τςhιτσhιρόνα νι επέτσε: Έσι πρεσιού γειατά τσυρά Μαρούα άμα έσα γκιστία ότσι άκια να μι κοροϊδέψερε . 

Από τότθε πφι εζού οράκα φτερά από τσhιτσhιρόνα τθου κροπίλε ντι ένι φυατθουμένα …

Ο μύθο να μου ένι αού ότσι : ο φρόνιμο άντρωπο ένι φυατθούμενε  από τα χουνέρια πφη είνι παθαίντε οι άλλοι

…….ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ ……….

………………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Ένας τζίτζικας ήταν στην κορυφή ενός ψηλού δέντρου και τραγουδούσε. Μιά αλεπού που περνούσε αποκάτω και ήθελε να τον  καταβροχθήσει σκέφτηκε το παρακάτω… κάθησε απέναντι από το δέντρο και έκανε ότι τον θαύμαζε για την καλή του φωνή και τον παρακαλούσε να κατέβει για να δει με τα ίδια της τα μάτια, τί ζώο έβγαζε τέτοια δυνατή και καθαρή φωνή.

Ο τζίτζικας πήρε είδηση την κατεργαριά της και αφού έκοψε ένα φύλλο από το δέντρο το άφησε να πέσει κάτω. Όταν η αλεπού όρμησε να το αρπάξει, ο τζίτζικας της είπε: Είσαι πολύ γελασμένη κυρά Μάρω αν πίστευες ότι θα με κορόιδευες. Από τότε που είδα φτερά από τζιλτζικα στα  κόπρανά σου φυλάγομαι…

Ο μύθος μας λέει ότι: ο  φρόνιμος άνθρωπος φυλάγεται από τα παθήματα των άλλων.

…..ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ……..

……………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *