ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Πέφτα τσαι Παράστσι 20–21 του Φλεβάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ #77 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Παππού κια δούτσερε σάμερε ; 

—Όρεγη ένι καμπτζί μι . 

—Ο ζάτσερε τθο καφενείε σάμερε ; 

— Ναι εζάκα σιάτη μι τα σύνταχα , όπφου πάσα αμέρα έτρου τσαι σάμερε ….

— Ο παππού ο Νιχάλη πφουρ ένι ; 

—Κα ένι , πάσα μέρα ότσι μ’ένι ορού μ’ένι διατάζου — Έτθα τάνου,  μ’ένι αού, να οράου τσι έσι φορού . 

—Ντ’ένι ποίου έλεγχο παππού ; Θα φοζήτθει μπάτσε έσι παθητέ τσίπτα …. 

—Όχι δα νιε πέκα ότσι νι έμα ποίου έτρου για να γιάμε … 

— Τσαι τσι ντε πέτσε παππού άμα τσαι νιε μαρτυρήτσερε ; 

— Ταν αρχή ο ‘κι πορού να σταμακίσει τα γέλια αλλά ύστερα από λιγάτσι ετθαήε τα μαγγούρα τσαι με πέτσε …. 

—τσι ντ’επέτσε παππού τσι ντ’επέτσε ; 

—Βρε Θεομπαίχτα μ’ενίου έσα  θέου να γελήνερε ; Θα ντι κατςhιού τα τσιουφά με τα μαγγούρα, να νιουρίζερε ότσι ντι νι ένι φυάτθου…. 

— χα αχα να ‘χερε το νού ντι παππού…. ένι έχου σειρά ο παππού ο Νιχάλη  έδαρη … 

— Τσαι εκιού σιάτη μι να έχερε το νού ντι ; 

— Γιατσί εζού παππού τσι εμποίκα ; 

— Γιατσί νι επέκα ότσι έκι δικά ντι ιδέα σιάτη μι .. 

—Έδαρη θα ντι σκωτού εζού παππού ……

 

.. Αφρέ ύπρε να έχουμε τσαι να ξημερουθούμε με υγεία … 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

 

…………………………………………………………. 

— παππού που πήγες ( τι έκανες) σήμερα ; 

—Εδώ είμαι παιδί μου.. 

—Δεν πήγες στο καφενείο σήμερα ; 

—Ναι ε πήγα το πρωί, όπως κάθε η μέρα έτσι και σήμερα..

—Ο παππούς ο Μιχάλης πως είναι ;

—Καλά είναι,  κάθε μέρα που με βλέπει με διατάζει, — σήκω πάνω μου λέει,  να δω τι φοράς..

—Σου κάνει έλεγχο παππού;  θα φοβάται μήπως έχεις πάθει κάτι…

—Όχι δα, του ειπα οτι: το έκανα έτσι για να γελάσουμε…

—Και τι σου είπε παππού άμα και το μαρτύρησες ;

—Στην αρχή δεν μπορούσε να σταματήσει τα γέλια, αλλά ύστερα από  λιγάκι εσήκωσε την μαγκούρα και μου είπε: 

—Τι σου είπε παππού ; τι σου είπε ;

—Βρε θεομπαίχτη με εμένα ήθελες να γελάς ; θα σου σπάσω το κεφάλι με την μαγκούρα, να γνωρίζεις ότι σου το φυλάω… 

—Χα χα χα να προσέχεις παππού……. έχει σειρά ο παππούς ο Μιχάλης τώρα… 

—Κι εσύ κορίτσι μου να προσέχεις τώρα.. 

— Γιατί εγώ παππού τι έκανα ;

—Γιατί του είπα ότι ήταν δική σου ιδέα κορίτσι μου..

—Τώρα θα σε σκοτώσω εγώ παππού…… 

… Ύπνο ελαφρύ να έχουμε και να ξημερωθούμε με υγεία …. 

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *