ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Βασίλη καμπτζί μι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού .. 

Μα σκολικά χρονία να έχερε . . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Βασίλη Πολίτης 

Πέφτα τσαι Παράστσι 20–21του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτε#98: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Μπαλήκαμε άρον άρον κχάμποσα πράματα τθο τσήπο .Κρεβάτθοι, κχάμποσα ίδιτα,τα μηχανή για ράψιμο, το ονάρι . Ο υζέ νάμου ο Σωκήρη έκι φυτθέ μαζί  με του συτζενιτσοί μι, αφού άτζε μαζί σι ένα μπέτσιμο . Απέ τσινήκαμε τσαι ενεί αντάμα με τα πεθερά μι . Εζού έμα έχα αγκαλία το μιτσή μι υζέ, τσhεί χρονού.. Έκι ποία κρυάδα τσαι έκι έχα πρεσσά αντάρα, ο ‘μα ορούα τσhία μέτσhα .Τθο πόρε του σκολείου κοντοστάμα τσαι έμα αντεχουμένα τον άτσhωπο μι με τα πεθερά μι πφι ήγκιαει  αραματοί κίσου.. Τουρ ατσhοίποι σε ξεχουρίαει  τάτσου τθαν αυλή, τσαι του γουναίτσε με τα καμπτζιούλια σι ήγκιαει απολύντε τάνου τά σκά. Ένι θυνικχουμένα πφι αποχαιρεκία τον Αντώνη τσαι νιε ‘πέκα. —Μην απολπίζισιου, ο Θεό ο θα αφεί νάμου. 

Σαν εμπάκαμε τάσου το σκολείε,ενεί τα γουναικοκάμπτζιουα τσαι κχάμποσοι γεράδε έμαει αντεχουμένει με τα ψιούχα το τθούμα να ράμε τσι άκια θα έκι γινούμενε . Εμαει ορούντε από τα παναϊθούρια  του τσέλε πφι ήγκιαει δέσουντε. Κχαρόαβρε παντού. 

..Ο καπινέ εμπέε τον ήλιε.. 

Υγεία τσαι αγάκη θιλενάδε τσαι θίλοι…

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Εβγάλαμε άρον άρον κάμποσα πράγματα στον κήπο. Κρεβάτια, μερικά ρούχα, τη μηχανή για ράψιμο, το γαϊδουράκι.. Ο γιος μας ο Σωτήρης είχε φύγει μαζί με το με τα κουνιάδια μου, αφού πήρε μαζί του ένα σκέπασμα. Μετά ξεκινήσαμε κι εμείς μαζί με την πεθερά μου. Εγώ είχα αγκαλιά το μικρό μου γιο τριών ετών. Έκανε κρύο και είχε πολλή ομίχλη, δεν έβλεπα 3 μέτρα . Στην πόρτα του σχολείου κοντοστάθηκα και περίμενα τον άντρα μου με την πεθερά μου που είχαν μείνει πίσω. Τους άντρες τους ξεχώρισαν έξω στην αυλή και τις γυναίκες με τα παιδάκια τους έστελναν επάνω στη σκάλα. Θυμάμαι που αποχαιρέτησα τον Αντώνη και του είπα: Μην απελπίζεσαι ο θεός δεν θα μας αφήσει. Σαν μπήκα μέσα στο σχολείο εμείς τα γυναικόπαιδα και κάμποσοι γέροι, περιμέναμε με την ψυχή στο στόμα να δούμε τι θα γινόταν. Βλέπαμε από τα παράθυρα τα σπίτια που έκαιγαν. Φωτιά και λάβρα παντού. Ο καπνός σκέπασε τον ήλιο. 

………Υγεία και αγάπη φιλενάδες και φίλοι …

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *