ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Πέφτα τσαι Παράστσι 14–15 του Γενάρη  2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #87 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

……..Ο ψύλλε τσαι ο άντρωπο …….

Ένα ψύλλε νία βοά έκι μαραίνου , έκι βασανίζου ένα άντρωπο . 

Από τα πρεσσά ο άντρωπο νιε κιάτσε , τσαι αφού νιε κιάτσε νιε πέτσε . Ποίερ έσι εκιού πφι έσι έχου καταπληγιαστέ το κορμό μι με το να να μι τσιγκήχερε ογή τσαι οπά .Ο ψύλλε νι απογήτθε : 

Έτρου ΕΜΕ ζούντε ενεί , ο ‘νι πορού να ντι ποίου ατςhέ κακό αλλά παρακαού ντ’ένι να μη μι σκωτούερε …. 

Ο άντρωπο εγιάτσε τσαι νιε πέτσε : Ψόφει έδαρη τσιόα από του διτσοί μι του χέρε …μιτσή νη ατςhέ το κακό ο ‘νι πρέπουντα να νι αφήνερε να σhιντούτσει…..

Ο μύθο ένι θέου να αλεί νάμου ότσι : Το κακό είτε μιτσή ένι , είτε ατςhέ ο ‘νι πρέπουντα να νι λυπήνησιου…..

…… Ενίου πάντως όταν έμα μιτσή μ’εμπάτσε ψύλλε τάσου τθαν αβουτάνα. Ο ‘νι δενατέ να νι μου περιγράψου τον πόνε. Ούγειε άλλε νι ένι έχου παθητέ ,να αλεί ταν εμπειρία σι . Ο ‘νι κιστίου να ένι ο μοναϊδικό , ο ένα πφι νιε παθήτσε ; …. 

Καλέ ξημέρουμα τσαι κα συνταχινά  

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Ένας ψύλλος μια φορά μάρανε, βασάνιζε έναν άνθρωπο. Από τα πολλά ο άνθρωπος τον έπιασε, και αφού τον έπιασε του είπε. Ποιός είσαι εσύ που έχεις καταπληγιάσει το κορμί μου με το να με τσιμπάς εδώ και εκεί. Ο ψύλλος αποκρίθηκε: Έτσι ζούμε εμείς, δεν μπορώ να σου κάνω μεγάλο κακό αλλά σε παρακαλώ να μη με σκοτώσεις…

Ο άνθρωπος γέλασε και του είπε: ψόφα τώρα κιόλας από τα δικά μου χέρια… μικρό η μεγάλο το κακό δεν πρέπει να το αφήνεις να ριζώνει…

Ο μύθος θέλει να μας πει ότι: το κακό είτε μικρό είναι, είτε μεγάλο δεν πρέπει να το λυπάσαι…

…..Εμένα πάντως όταν ήμουν μικρός μου μπήκε ψύλλος μέσα στο αυτί. Δεν είναι δυνατόν να σας περιγράψω τον πόνο. Όποιος άλλος το έχει πάθει, να πει την εμπειρία του. Δεν πιστεύω να είμαι ο μοναδικός, ο ένας που το έπαθε;….

Καλό ξημέρωμα και καλό πρωινό….

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *