ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Αναστασία Φχαριστούντε ντι πρεσιού τσαι κα Ανάσταση 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αναστασία Σαπουνάκη 

Παράστσι τσαί Σάμπα 14–15 του Απρίλη  2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #159: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ερέκαμε ένα μάστορα ούγειε έκι Αρμένη τσαι χκίαμε ένα καλυούτςhι. 

Έμαει τσίφουντε του τσιουφάλε νά μου, για να περάμε από το πορκί . 

Μπορεί ο μάστορα να μην έκι νιουρίζου κα τα τέχρα. Ότσι ανάβαμε το κχαρούτςhι, ιδρούτσε ο τσίγκο τσαι έκι στρατζίχου τθου τσιουφάλε νάμου . Α μάτη μι ζάτσε τσαι μαζούτσε πατανόφυα τσαι σε στρούκαμε απανούσε από το τσίγκο . Τσαι κίσου τθο νεκροταφείε να μπάλουμε τα καγκήλια τσαι να βάλουμε λαλούιδα. 

Τα νοιρόγια τα Μάτη μι γιομήκαει με δάκρυα του πορίλε . 

«Σώπα ματερούλα μι»νι έμα αούα «ο ‘νι αντέχα άλλιου τον πόνε» . 

Ένταοι όα ενάτθαει του δεκατςhεί του Δετσέμπρη τσαι Αμέρα Δέφτερα το 1943. 

Αμέρα καταρατά για του Καλαβρυτινοί… 

Αμέρα τα συντέλεια τθα Καλάβρυτα . 

Αμέρα για να μνημονέγκουμε όλοι νάμου το σάμερε…….

..Να έχουμε υγεία  θιλενάδε τσαι θίλοι .. 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Βρήκαμε έναν μάστορα ο οποίος ήταν Αρμένης και χτίσαμε ένα  1 σπιτάκι. Σκύβαμε τα κεφάλια μας για να περάσουμε από την πορτούλα. Μπορεί ο μάστορας να μην γνώριζε καλά την τέχνη. 

 Μόλις ανάψαμε φωτίτσα ίδρωσε ο Τσίγκος και έσταζε στα κεφάλια μας. Η μάνα μου πήγε και μάζεψε πλατανόφυλλα και τα στρώσαμε πάνω από το τσίγκο. Και ξανά πίσω στο νεκροταφείο να βγάλουμε τα καντήλια και να βάλουμε λουλούδια.  Τα μοιρολόγια της μάνας μου γέμισαν με δάκρυα τους δρόμους. «Σώπασε μανούλα μου» της έλεγα «δεν αντέχω άλλο τον πόνο». Όλα αυτά έγιναν στις 13 του Δεκεμβρίου και ημέρα Δευτέρα το 1943.. 

Ημέρα καταραμένη για τους Καλαβρυτινούς. 

Ημέρα της καταστροφής στα Καλάβρυτα. 

 Ημέρα για να μνημονεύουμε όλοι μας,  σήμερα..

……Να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι …… 

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *