ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Πέφτα τσαι Παράστσι 12–13 του Μάτζη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Πάνο τσαι Ελένη: Κορωναϊό: του Πάνου Μαρνέρη 

—Ο ‘σι αούα μι έσι έχα μούζε σάμερε;

— Τσι θ’αλεί ένι έχα μούζε ; 

— Ό’νι ξέρου μα ούτε χέρα μ’ εδούτσερε, όσιου για το θιλί τσαί ταν αγκαλία τσί να αλήου περίπατε εζάκαει . 

—Έσι τθα κά ντι ; Ο ’ράτσερε τσί ένι γινούμενε ..

—Τσί ένι γινούμενε Λενιώ ; 

—Κιά έσι ερικχούμενε εκιού ; Ογί ο κόσμο ένι χανούμενε τσαί εκιού έσι έχου μεσάνιουτθα ;

— Τσί να αλήου ό’νι καταβαίνου τσίπτα… 

— βρε στάσου αλάργα τσαί μη ζυγούνερε.. 

—Θα μ’ αλήερε τσ’ επαθήτσερε ;

— βρε κάτσα αλάργα μη τσαί μι κχολίτσερε γκανιά πλεμονάρα … 

—Έσι με τα κά ντι νή να φωνηάτσου να ντι φορένι το ζουρλομαντύα;

—Ό’ σι αού μι του χέρε ντι σ’ εκχρίερε ; 

— Μπα σε καλέ ντι ! Τσαί βέβια σ’ εκχρία.. 

— Σ’ εκχρίερε με ψιουχρέ ύο νή σhονιστέ;

— Να ’ράου πόσιου μακρία θα νι τραβήτσερε .. 

—Έτθα κχρίσε του χέρε ντι μέ σαπούνι τσαί σhονιστέ ύο Χριστσιανέ μι

τσαί άφε του παρόλε …

Καλέ ξημέρουμα Τσακώνοι τσαι Εμού καλοί γειτόνοι 

Για οράτε φυατθείτθε μπίτι να μην αναπαφτθήτθε

Αμαρκία από το Θεό να ζάμε απο Κορωναϊό

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

———————————————————

—Δε μου λες μύγα σε τσίμπησε σήμερα;

—Τι θα πει με τσίμπησε μύγα;

—Δεν ξέρω μα ούτε χέρι μου έδωσες, όσο για το φιλί και την αγκαλιά τι να πω πήγανε περίπατο.

—Είσαι με τα καλά σου; Δεν είδες τι γίνεται…

—Τι γίνεται, Λενιώ;

—Που βρίσκεσαι εσύ; Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ έχεις μεσάνυχτα…

—Τι να πω ενε καταλαβαίνω τίποτε…

—Βρε κάτσε μακριά και μη ζυγώνει…

—Θα μου πεις τι έπαθες;

—Βρε κάτσε μακριά μη με κολλήσεις καμιά πνευμονία…

—Είσαι με τα καλά σου η να φωνάξω να σου φορέσουν το ζουρλομανδύα…

 —Δε μου λες τα χέρια σου τα έπλυνες;

—Μπα σε καλό σου! Και βέβαια τα έπλυνα…

—Τα έπλυνες με κρύο νερό η με ζεστό;

—Να δω πόσο μακριά θα το τραβήξεις…

—Σήκω πλύνε τα χέρια σου με ζεστό νερό Χριστιανέ μου και άσε την πολυλογία…

Καλό ξημέρωμαΤσακώνοι και εσείς καλοί γειτόνοι 

Για κοιτάτε φυλαχτείτε, καθόλου μην αναπαυθείτε 

Αμαρτία απ’το Θεό να πάμε από Κορωνοϊό……. 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *