ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Πέφτα τσαι Παράστσι12–13 του Αγούστου 2021 : Α Τσακωνοπαρέα. 

Βαστσίνα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Σάμερε ερέσμαει όρεγη ταν όμορφο Βαστσίνα..

Ένι ερικχουμένα γιούρε  τθα 15 Χιλιόμετρα βορειοδυκικά από τον Άγιε Λίδι , ανάκοντα τθα Παλιόχωρα του Παλαιοί Ορειοί.. 

Ένι χουρισκουμένα τθα τάνου Βαστσίνα τσαι τθα κάτου Βαστσίνα . 

Τθα τάνου Βαστσίνα τθα θέση Κοτρώνι ερέσταει Μυτσηναϊτσοί τάφοι. 

Δίπα οπά ερέσταει τσεραμικά τσαι όστρακα τσαι άβα, πφι ένι έγκουντα να αλεί ότσι ο τόπο εκι κακοιτσιτέ …

Λίγο παρακάτου, τθα Σωχά, γιούρε τθο ενάμισιου χιλιόμετρε είνι έχουντε ερεστέ τσαι άλλοι τάφοι .. Έκεινη ίσως να έκι το νεκροταφείε των Ορειών . 

Οι Βαστσινιώτοι τσαι οι Παλιοχωρήτοι ήγκιαει οι πλέτεροι νομίε  τσαι χωρόγοι . Ήγκιαει επικοινωνούντε μεταξύ σου στσεδόν  πάσα αμέρα , τσαι ήγκιαει έχουντε πρεσσά νταραβέρια αναμεταξύ σου . 

Τα Βαστσίνα έκι τσαι α φάμπρικα( μύλε) πφι του διτσοί μι παιδιτσοί χρόνου έμα έγκου οπά να αλέου το φαέ , του καουτσαιρινοί μήνοι . 

Εκάναμε όρεγη τθα ταβέρνα του κολλέγα μι τουΓιάννη του Κοκότα να ξεδούμε κομμάκι τσαι να φάμε γκάνα νόστσιμο κοψίδι . Ένι πρέπουντα να νιουρίζετε  ότσι τα κρίατα τα Βαστσίνα τσαι τα Παλιόχωρα ήγκιαει πρεσιου νόστσιμα όγω το φαΐ πφι ήγκιαει Τςhoύντα. Οι Χασάκηδε παλιά σι ήγκιαει προκιμούντε… 

Καλε ξημέρουμα θιλεναδε τσαι θίλοι από  τα Δροσερά Βαστσίνα . 

…………,,..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Σήμερα βρεθήκαμε εδώ στην όμορφη Βασκίνα. 

Βρίσκεται γύρω στα 15 χιλιόμετρα  βορειοδυτικά από το Λεωνίδιον, κοντά στην Παλιόχωρα, τους αρχαίους Ορειούς . 

Χωρίζεται στην απάνω Βασκίνα και στην κάτω Βασκίνα . 

Στην πάνω Βασκίνα στη θέση Κοτρώνι ευρέθηκαν μυκηναϊκοί τάφοι. Κοντά εκεί βρέθηκαν κεραμικά και όστρακα και άλλα, που πάει να πει ότι ο τόπος ήταν κατοικημένος. 

 Λίγο παρακάτω στην Σωχά, γύρω στο ενάμιση χιλιόμετρο, έχουν βρει κι άλλους τάφους. Εκείνο ίσως,  ίσως να ήταν το νεκροταφείο τωνΟρειών . 

 Οι Βασκινιώτες και η Παλιοχωρίτες, ήταν οι περισσότεροι  βοσκοί και γεωργοί. Επικοινωνούσαν μεταξύ τους συνήθως κάθε ημέρα και είχαν πολλά νταραβέρια μεταξύ τους. Στην Βασκίνα ήταν και η φάμπρικα (Μύλος)  που στα δικά μου παιδικά χρόνια πήγαινα εκεί να αλέσω το στάρι τους καλοκαιρινούς μήνες . Ήρθαμε εδώ στην ταβέρνα του φίλου μου του Γιάννη του Κοκότα να ξεδώσουμε κομμάτι και να γευτούμε τα νόστιμα κρεατικά του . Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα Βασκινιώτικα και τα της Παλιόχωρας τα κρέατα είναι πολύ νόστιμα λόγω της διατροφής τους . Παλιά οι χασάπηδες τα προτιμούσαν . 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι από την δροσερή Βασκίνα

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *