ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..

Πέφτα τσαι Παράστσι 11–12 του Σερικχή  2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Ηλεχτρικά κουζίνα #21 : του Πάνου Μαρνέρη … 

— Θωμαή ε Θωμαή κια έσι ; 

— ογή καψο γειτόνισα κια να να ζάου  ένι παλαίγκα να αναπαρού τα τσέα  λιγάτσι .. 

— Έα αν έσι πορούα να μι δενάτσερε έντανη τα ρημαϊδαστά τα κουζίνα , έα άμα έσι έφκερε , θα σιάξου  τσαι καφέ …. 

— Ουουου βρε Σιούλα ακόνη ο νι ανάβερε ; 

— Βρε Θωμαή αφού ποτέ ο με δενάερε τσι ένι ξέρα εζού από ένταει .

— Έσι έχα δίτσηε συγγνώμη βρε Σιούλα  ουουου έντανη α καραντίνα ζουρλίε νάμου όλοι .. 

—Ο ‘νι κειράζουντα ποίερ έκι έχου μαλέ για ένταει …

— Εσούκα ,Εσούκα ουουου πφι να τσεραθού νιε λησμονέκα  μπίτι για μπίτι .. Εντρεούμαει  με έντανη τα καραντίνα τσαι να αλήερε ότσι ο μαει ορουμένοι ; Πάσα μέρα … τσαι εκιού βρε Χριστσιανά ο ‘σα αούα κάτσι.. 

—Τσι να αλήου βρε Θωμαή ογή ο μαει ξέρουντε αν έμαει έγκουντε νη παρείντε , αν ξαναοραθούμε, αν ξανακουβεγκιάσουμε, εζού έκι θα σεφτού τα κουζίνα ;έτρου τσαι αλίου ο ‘σα μπορούα να μόλερε. 

— Δίτσηε έσι έχα βρε Σιούλα   

— Ο ‘σι αούα να ευχαριστήνουμε το Θεό πφι έμε τα ζωή !!!

—Δόξα νάχει τ’όνουμα σι εβαλήτσε τα χέρα σι τσαι γλυτούκαμε, ο ‘σι αούα … Να ζάμε να ανάψουμε τα Δέσποινα  Γειτόνισα ..

— Να ζάμε, να ζάμε ..

Καλέ ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά…

   Α Δέσποινα να φυάτθει όλε το κόσμο…

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

……………………………………………………. 

—Θωμαή εεεε Θωμαή που είσαι ;

—Εδώ είμαι καψερή γειτόνισα που να πάω παλεύω να τακτοποιήσω το σπίτι λιγάκι … 

—Έλα αν μπορείς να μου δείξεις αυτή την ρημάδα την κουζίνα, έλα αν ευκαιρείς , θα φτειάξω και καφέ… 

—Ουουου Βρε Σιούλα ακόμα δεν την άναψες; 

—Βρε Θωμαή αφού δεν μου έδειξες ποτέ τι ξέρω εγώ από αυτά . 

— Έχεις δίκηο συγγνώμη βρε Σιούλα, ουουου αυτή η καραντίνα μας τρέλανε όλους…

—Δεν πειράζει, ποιός είχε μυαλό γι αυτά … 

— Έφτασα , έφτασα ουουου που να ξεραθώ  το ξέχασα όλως διόλου. Εζαλιστήκαμε με αυτήν τη Καραντίνα και να πεις ότι δεν βλεπόμαστε; 

Κάθε μέρα … και εσυ βρε Χριστιανή δεν έλεγες κάτι; .

— Τι να πω βρε Θωμαή ! Εδώ δεν ξέραμε αν πηγαίναμε ή ερχόμαστε ,

αν ξαναβλεπόμασταν ,αν  ξανακουβεντιάσουμε ; Εγώ θα σκεπτόμουνα την κουζίνα; Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσες να έρθεις .. 

— Δίκηο έχεις βρε Σιούλα .. 

—Δεν λές να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε στην Ζωή .. 

— Δόξα να έχει το όνομα του, έβαλε το χέρι του και γλυτώσαμε δεν  λές … να πάμε να ανάψουμε την Παναγία γειτόνισα .. 

— Να πάμε, να πάμε… 

Καλό ξημέρωμα , όμορφο πρωινό..

 Η Παναγία να φυλάγει όλο το κόσμο 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *