ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Πέφτα τσαι Παράστσι 11–12 του Μάτζη  2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα Γειτόνισε #14 : του Πάνου Μαρνέρη .

 

—Κα νά μου αμέρα Σιούλα , Πφουρ έσι ;

—Τσεροκά ένι βρε Θωμαή, Ορή ογή τα τα τσελή , τσι άλλιου . 

— Αμ τσαι εζού νία από τα ίιδα, ένταει τα αναπαρούματα ού νι τελέγκουντα .. 

— Άλε νι κίσου  τελέγκουντε  είνι οι δουλείε του  νοικοτσιουρίου πφι ου ‘νι  τελέγκουντε !!!  

—Ανάβαμε τσαι ταν ικχάρα τα πρώτε εβδημά .

—Ναι μαθέ να μου εκαομαθήτσε γκάνα δύου εβδημάε αλλά απέ εμποίτσε ψόφο. 

—Εζουρλίστε τσαι έντενη ο τσαιρέ ,νία κάψα , νία φαρμάτσι ο’νι παλατζαρισκούμενε με τσίπτα .

—Τσαι εζού ανάβα το Τζhάκι αλλά τσι να ντ’αλήου ούτε α βρώμα σι …

— Ορή πέρισυ εβαλήκαμε σόμπα τάσου το Τζhάκι τσαι τσι να ντ’ αλήου γειτόνισα , ο’σι έχα ιδέα .. 

—Κάτσι ένι πρέπουντα τσαι εζού να ποίου γιατσί γειτόνισα Ορή κακότθο«απουρτέσε πύρα τσαι κίσου καδευκήρα» μ’έγκεινη το δικό μι

— Τσι να ντ’αλήου σούσμαει ντ’ένι αούα , ένι μπάνα τσαι τα σhόμαση τάσου τα τσέα τσαι καθαρά ένι ούτε καπινοί ούτε τσίπτα. 

— Άν ένι τα ζωή κάτσι θα ποίου τσαι εζού γιατσί άμα τσαι ξαναπεί έτσι τάπα κρυάδε , θα μ’ερέσετε αραματά σύξυλε Θωμαή . 

—Να μην τσαι αλήνερε έτσι τάπα παλαβομάρε τσαι μ’εσι χωλία. 

— χωλία ξεχωλία τσίπτα ο ‘νι άσουντα αλλά να ντ’αλήου κάτσι βρε Θωμαή ; 

—Να μ’αλήερε γιατσί να μη μ’αλήερε… 

—Ορή ένα κούτσουρε ένι, Κια είνι ερικχούμενα ένταει όα τσαι ο ‘νι σταμακίχουντα το αναπάρουμα τα τσελή ; 

— Έσι θέα να σ’έχερε όα κογγυλένια γειτόνισα γιάκεινη .. 

Καλε ξημέρουμα τσαι με μπόλικο υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

…………………. 

—Καλή μας ημέρα Σούλα,πως είσαι;

—Ξεροκαλά είμαι βρε Θωμαή, να εδώ τα του σπιτιού, τι άλλο..

—Αμ και εγώ μία από τα ίδια  αυτά τα συγυρίσματα δεν τελειώνουν. 

—Πεσ’ το ξανά, τελειώνουν οι δουλειές  του νοικοκυριο που δεν τελειώνουν ..

—Ανάψαμε και την φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα.. 

— Ναι μαθές μας καλόμαθε κάνα δύο βδομάδες, αλλά μετά έκανε ψόφο( πολύ κρύο). 

—Τρελάθηκε κι αυτός ο καιρός μία ζέστη μία Φαρμάκι( πολύ κρύο) δεν ζυγοσταθμίζετε  με τίποτα. 

—Και εγώ άναψα το Τζάκι αλλά τι να σου πω ούτε η βρώμα του .. 

—Να πέρυσι έβαλαμε σόμπα μέσα στο τζάκι και τι να σου πω γειτόνισσα,δεν έχεις ιδέα. 

—Κάτι πρέπει και εγώ να κάνω, γιατί γειτόνισσα,  να που να πάει στο κακό, μπροστά πύρα και πίσω κλαδευτήρα με αυτό το δικό μου. 

—Τι να σου πω σωθήκαμε σου λέω, βγάζει και θέρμανση. μέσα στο σπίτι είναι καθαρά, ούτε κάπνες ούτε τίποτα. 

—Αν είμαι στη ζωή κάτι θα κάνω και εγώ γιατί άμα και ξανακάνει τέτοια κρύα θα με βρείτε σύξυλη Θωμαή. 

— Να μην και λες  τέτοιες παλαβομάρες γιατί με στεναχωρείς.

—Σε στεναχωρώ ή δεν σε στεναχωρώ τίποτα δεν αλλάζει,αλλά να σου πω κάτι βρε Θωμαή ;

—Να μου πεις γιατί να μη μου πεις… 

—Να ένα κούτσουρο είμαι, που βρίσκονται όλα αυτά και δεν σταματάει το συγύρισμα του σπιτιού.. 

—Θέλεις στο σπίτι σου να είναι κοντυλένιο, γειτόνισσα γι’ αυτό!!!

…….. Καλό ξημέρωμα με υγεία φιλενάδες και φίλοι…….

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *