ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Πέφτα τσαι Παράστση 24–24 του Αουνάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Μπάνια# 1  : του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Θιλενάδα κια θα ζάμε να μπλουτςhιαρίσουμε σάμερε .

— Ορή να ζάμε το τηγάνι… Τσι έσι αούα τσαι εκιού ;

—Τσι να αλήου τσαι εζού , σα κα μ’ένι νιούμενε .. 

— Αλλά για ξοίκα μι κα κακομοίρα…Όρα  να μπάτσε τσαι άρερε τον όγο ντι κίσου ;… 

— Τσι εμποίκα πάλι α άραχλε εζού …. 

— Τσίπτα ο μποίτσερε θυνίχα ντι  ένι .. 

— Τσι πράμα θιλενάδα , τσι μ’έσι θυνήχα ;

— Αααα νιε λησμονέτσερε τσιόα εκιού εξεκουκιάτζερε μπίτι για μπίτι .. 

— Βρε κολέγισσα άμα ο μ’αλήερε για ποίε πράμα κια να θυνγκχούμα ένα τσαι δύου ΕΜΕ αούντε αναμεταξύ νάμου μαθές;

— Ο  πέκαμε ότσι σάτσι θα ποίουμε μπάνιο σε όλοι του παραλίε; 

— Αααα έγκεινη έσα θέα να μη λησμονέου ; 

— Εμ τσι άλλιου για  μπάνια ο ‘με νιούντε ;

— Ναι ναι άνε τσινήουμε από το ογή τηγάνι τσαι απέ θα κιάσουμε από το πιο αλαργηνέ 

—Ο ‘νι κχοντουκχουμένα να ζάμε το Κρυονέρι .

— Τσαι εζού τσαι εζού….. 

—Για άλλε μι βρε κολλέγισα γιατσί εκιού εσι θέα να ζάμε το Κρυονέρι;

—Γιατσί ένι θέα να κίου ύο από το χειόθασσε .. 

— Ναι ναι τσαι εζού το ιίδε .

Να έχουμε υγεία . Καλε ξημέρουμα , κα μπάνια, καλέ καουτσαίρι .

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

………………………………….

—φιλενάδα που θα πάμε για τσαλαβουτήγματα σήμερα;

—Ναί να πάμε στο τηγάνι… τι λές και εσύ 

—Τι να πω και εγώ….  σαν καλά μου ακούγετε … 

— Αλλά για κοίτα με καλά κακομοίρα… κοίταξε μην πάρεις το λόγο σου πίσω; 

—Τι έκανα πάλι η άμοιρη εγώ ;

—Τίποτα δεν έκανες στο υπενθυμίζω …

— Τι πράγμα φιλενάδα; Τι μου υπενθυμίζεις ;

—Ααα το ξέχασες κιόλας εσύ ξεκούτιανες τελείως . 

—Βρε φιλενάδα άμα δεν μου πεις για ποιο πράγμα που να θυμάμαι..

Ένα και δύο πράγματα έχουμε πεί μεταξύ μας μαθές; 

—Δεν είπαμε φέτος πως θα κάνουμε μπάνιο σε όλες τις παραλίες ;

—Αααα αυτό ήθελες να μην ξεχάσω ;

—Εμ τι άλλο ……για μπάνια δεν μιλάμε; 

—Ας ξεκινήσουμε από το εδώ τηγάνι και μετά πάμε στο ποιο μακρυνό. 

— Δεν κρατιέμαι να πάμε στο Κρυονέρι .. 

—Και εγώ και εγώ … 

—Για πές μου φιλενάδα γιατί εσύ θέλεις να πάμε στο Κρυονέρι ;

—Γιατί θέλω να πιώ νερό από το χείλος της θάλασσας .. 

—Ναι ναι και εγώ το ίδιο .. 

Να έχωμε υγεία, καλό ξημέρωμα, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι . 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *