ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τάσου ΕΜΕ κασιμένοι όλοι έμε αντεχουμένοι

Το Κορωναϊό να φύτσει κίσου θίλοι μη γιουρήσει … 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ….

 Πέφτατσαι Παράστσι 9–10 του Απρίλη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Ποίμα Κορωναϊό #6α : του Πάνου Μαρνέρη … 

Βαρία μουντά τα σύγνεφα τα γής εμπέαει όα  

Ο ξεχουρίζου ο ιό ένοχα απ’τα αθώα 

Ο’νι ξοικάζου χρώματα στραβό ένι τσ’ονι ορού 

Μα ένι σκορκίχου θάνατε από όκια ένι περού 

Τσι τσ’άν έσι έχου χρήματα τσαι τσι φτωχό αν έσι 

Καλέ εν’ έντενη ο ιό θίλοι να μη ντ’ερέσει 

Μονάχα τθο κονάτσι ντι να  κρακοαμπαρουθείρε

Τσαι τον Κρωναϊό τάτσου να νι αφήρε . 

Άλλε άντρωπο θίλε μι μπίτι να μην ορήνερε 

Ο’σι πλέα ελέφτερε θίλε μη νι ψαφήνερε . 

Ο τσίνδυνε ένι αόρατε ο φόβο υπαρκτέ 

Γιάκεινη ο κόσμο τθαν υφήλιο, τάσου ένι κλειστέ.

 

Καλέ ξημέρουμα σε όλε τον κόσμο 

ΕΝΕΙ ΤΑΣΟΥ ΕΜΕ ΑΡΑΜΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙ : 

Τα  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ … 

…………….

Μέσα εμείς καθόμαστε ,όλοι περιμένουμε 

τον Κορωναϊό να φύγει και πίσω μην γυρίσει 

Βαριά μουντά τα σύννεφα την γη σκεπάσαν όλη 

Δεν ξεχωρίζει ο ιός ένοχα από τ’αθώα 

Δεν κοιτάει χρώματα στραβός είναι δεν βλέπει 

Μα σκορπά τον θάνατο από όπου κι αν περάσει . 

Τι κι αν έχεις χρήματα και τι φτωχός αν είσαι 

Καλό είναι αυτός ο ιός φίλοι να μην σε βρεί 

Μόνο  στο σπίτι σου να κλειδαμπαρωθείς 

Και τον Κορωναϊό έξω να αφήσεις . 

Άλλον άνθρωπο φίλε μου καθόλου να μην βλέπεις 

Δεν είσαι πια ελεύθερος φίλε μου μην το ψάχνεις

Ο ιός είναι αόρατος ο φόβος υπαρκτός 

Γι αυτό ο κόσμος στην υφήλιο μέσα είναι κλεισμένος . 

 

Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο .. 

ΕΜΕΙΣ ΜΕΣΑ ΜΕΝΟΥΜΕ : 

Και ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *