ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έγκεινη το Σάμπα, ένι α γιορτά τα γρούσσα νάμου 

Τθο Θεατράτσι του Τερού να ζάμε, ανέ ποίουμε το Χρήε νάμου 

Αυτό το Σαββάτο,είναι η γιορτή της γλώσσας μας 

Στο Θεατράκι του Τυρού να πάμε, ας κάνουμε το χρέος μας 

 Ένι παρίου τσαι ο Πραστέ ογή τον έμορφο Τερέ 

Να άβωει μέρη τα γιορτά αντεχουμένει σ’έμε με χαρά 

Έρχεται και ο Πραστός, εδώ στον όμορφο Τυρό

Να λάβουν μέρος στην γιορτή τους περιμένουμε με χαρά 

Σάμερε τ’αργά ένι α πιο  ατςhά γιορτά

Τα γρούσσα να νιλήουμε τσαι να νι κιμίουμε

Σήμερα το βράδυ είναι η πιό μεγάλη γιορτή 

Την γλώσσα θα μιλήσουμε και  θα την τιμήσουμε 

Με το καλέ να μόλετε, να οράτε τσαι να νιάτε

Κα να περαήτσετε τσαι το καλέ να ζάτε 

Με το καλό να έρθετε, να ειδήτε και να ακούστε

Καλά να περάσετε και στο καλό να πάτε. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *