ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Μετά ταν αρβώνα, τα γλυκά, ταρ Ελένη Μάνου. 

Κατά τον τσαιρέ ταρ αρβώνα ο γαμπρέ έκι προσφερίκχου διάφορα δώρα. Ένταοι τα του γαμπρού, α νύιθη, ξον από σhομά, έκι φυάτθα σι, τσαί τθαν πρ(ζ)οίκα σ’έκι ονομακίχα, ένταοι είνι του γαμπρού. Ο αρβωνιατσιχό πλέα έκι μπαίνου τθαν τσέα σα νοικοτσούρ(ζ)η αλλά ποτέ όκι επιτρεγγούμενε να ένι μοναχά σι α νύιθη. Οι γονίε τα Μεταξού σαν ήγκιαει θέντε να ποίωη κάτσι θα ήγκιαει πλέα συβουλεγγουμένοι το γαμπρέ. Σα περάνη τσhεί τέσσεροι αμέρε α μάτη  τα νυίθη θα τοιμάση γλυκά, ν’αποσούη τθου γαμπρού τσαί τθου συντζενήδε, όσοι ν’εφορέκαϊ τσέρασμα. Νιά δύου γουναίτσε θα ζάνη να βοηθείωη. Είνι φκιάντε κουραμπιέδε. Τθαν τσεα του γαμπρού, αν ένι μάζι με του γονίε σι, θα αποσούνη παρατάνου από ενενήντα κομμάκια. Τθουρ άλλοι, διτσοί του γαμπρού, πφη ετσεράκαϊ τα νύιθη, (παντρευτά αφούτσhια, τσείουνε, τσάδε), είνι απολύνται το λιγούτερε γκανιά τριανταρία κομμάκια. Το δίσκο νή ταν απλάδα, θα νι αποσούη αϊθά μιτσουτέρα νή τσάδεφο νή τσεία σι, απ’τ’αφέγγη σι. Είνι προσέχουντε να μην ένι χαροδατά, να έχη τον ατσhωπό σι, του γονίε, τα καμπζία σι. Μαζί είνι βάντε τσαί δώρα. Σε όσοι του γαμπρού ετσεράκαϊ τα νυίθη, θα σ’απολύοη γλυκά τσαί κάτσι για δώρο. Τθου γαμπρού θα απολύοη κάνα ζοβγάζι κουντούρε, βεουδένοι, τσεντιστοί. Οι κατουτέροι, όγκιουμα. Τα μάτη τσεμπέρ(ζ)ι μαλλινε καφετί. Τ’αφέγγη τσαί τουρ αϊθίνε όγκιουμα νή τσουράπια,  τθουρ αϊθέ ήγκιαει δίντε γκανιά μαντανία νή γκάνα τσέντησμα. 

Κά αργακινά θιλενάδε τσαί θίλοι μι, να σκορκίχετε χαμόγελα ένι α καλυτέρα τσαί ακζιβουτέρα γκιουμασία για να μπαήετε τάτσου!!! 

Κατά τον καιρό της αρραβώνας ο γαμπρός πρόσφερε διάφορα δώρα. Αυτά τα του γαμπρού, η νύφη, εκτός από φαγητά, τα φύλαγε, και στην προίκα τα ονομάτιζε, αυτα είναι του γαμπρού. Ο αρραβωνιαστικός πλέον έμπαινε στο σπίτι σα νοικοκύρης αλλά ποτέ δεν επιτρεπόταν να είναι μοναχή της η νύφη. Οι  γονείς της  Μεταξίας σαν ήθελαν να κάνουν κάτι θα συβουλεύονταν πλέον τον γαμπρό. Σα περάσουν τρεις τέσσερις ημέρες η μάνα της νύφης θα ετοιμάσει γλυκά, να στείλει στου γαμπρού τσαί στους συγγενείς, όσοι της πρόσφεραν δώρο. Μια δυο δύο γυναίκες θα πάνε να βοηθήσουν. Φτιάχνουν κουραμπιέδες. Στο σπίτι του γαμπρού, αν ζη μαζί με τους γονείς του, θα στείλουν παραπάνω από ενενήντα κομμάτια. Στους άλλους, συγγενείς του γαμπρού, που πρόσφεραν δώρο της νύφης  (παντρεμένα αδέλφια,θείους, θείες), στέλνουν το λιγότερο καμία γκανιά τριανταριά κομμάτια. Το δίσκο η την απλάδα, θα την στείλει αδελφή μικρότερη ή εξαδέλφη ή θεία της, από το σόι του πατέρα. Προσέχουν να μην ειναι χαροκαμένη, να έχη τον άντρα της, τους γονείς,  τα παιδιά της. Μαζί βάζουν και δώρα. Σε όσους του γαμπρού πρόσφεραν δώρο της νύφης, θα στείλουν γλυκά και κάτι για δώρο. Στου γαμπρού θα στείλουν κανένα ζευγάρι βελουδένιες κεντητές παντόφλες. Οι κατώτεροι, πουκάμισο. Της μάνας τσεμπέρι μάλλινο καφετί. Του πατέρα και των αδελφών πουκάμισο η κάλτσες, στις αδελφές έδιναν καμιά μαντανία  ή κανένα κέντημα. 

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι μου, να σκορπίζετε χαμόγελα είναι η καλύτερη και  ακριβότερη ενδυμασία για να βγείτε έξω!!!

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *