ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Κα σκολικά χρονία για τα Τσακώνικα σε όα τα Τσακωνομαϊθητούδια.

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Μεταξού … 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 28–39 του Σετθέμπρη . 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #90 : από το βιβλίε «»Κραυγή» 

Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη…

Ότσι σούκαμε ερέκαμε τουρ ατςhoίποι κλειστοί τάσου . Μπαήκα τάνου . Πουρτέσε μι έκι α Φάσου ούγειε έκι έχα δύου καμπτζιούλια.

Εζού από κίσου σι με το Νικόα μι τσαι τα σιάτη μι . Ο Νικόα μι έκι κουλουριαστέ  μ’ένα μπέτσιμο τσαι ο ‘κι δενάχου. Α Φάσου έκι με τα δύου σι καμπτζία πφι τότθε ήγκιαει μιτσά . Νι έκι τραβήντα το καμπτζί α Φάσαινα, νι έκι τραβήντου τσαι ετήνε. Ετήνα έκι φωνηάντα: Ένι μιτσή το καμπτζί, ένι μιτσή… Εφύτζε ο Νικόα μι τσαι εφύγκα τσαι εζού . Εμαζούμαει τθο χούρισμα πφι ήγκιαει όλοι οι γουναίτσε τσαι οπά άλλοι ήγκιαει βούντε, ποίντε το Σταυρέ σου,φωνηάντουντε, ρωτούντε… Τσι ένι γινούμενε; Τσι είνι ποίντε τουρ ατσnoίποι ;.Τσhεί α ούρα, τέσσερι α ούρα… Με το έτρου οράκαμε  καπινοί τάτσου ,από τα παναϊθούρια. Απέ συχάνει τα πάντα. Να μου εϊδατάνει να μπαήουμε τσαι μπαήκαμε . Ερέσμαει τάτσου τσαι ένα αψελέ με στολή επέτσε νάμου: Κάτου, κάτου. Ενεί εζάκαμε κατά τουρ αμπέλοι, πφι έκι το σπήλη τσαι οπά ξενυχκίαμε. 

Ανέ έχουμε υγεία τσαι αγάκη για το δίπα νάμου  θιλενάδε τσαι θίλοι …

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Μόλις φτάσαμε  βρήκαμε τους άντρες κλεισμένους μέσα. Ανέβηκα πάνω. Μπροστά μου ήταν η Φάσου η οποία είχε δύο παιδάκια.  Εγώ  πίσω της με το Νικόλα μου και με το κορίτσι μου.  οΟ Νικόλας μου είχε κουλουριαστεί με ένα σκέπασμα και δεν φαινόταν.  Η Φάσαινα ήταν με τα δύο της παιδιά που τότε ήτανε μικρά. Τραβούσε το παιδί της η Φάσαινα, τράβαγε και εκείνος. Εκείνη   φώναζε: Είναι μικρό, είναι μικρό… Έφυγε ο Νικόλας μου έφυγα και εγώ.  Μαζευτήκαμε στο δωμάτιο που ήταν όλες οι γυναίκες . Εκεί άλλες έκλαιγαν, έκαναν το σταυρό τους, φώναζαν, ρωτούσαν. Τι γίνεται; τι κάνουν οι άντρες;

 3 η ώρα, 4 η ώρα. Με το έτσι είδαμε καπνούς έξω, από τα παράθυρα Μετά ησύχασαν τα πάντα.  Μας διέταξαν να βγούμε και βγήκαμε. Βρεθήκαμε έξω και ένας ψηλός με στολή μας είπε: Κάτω, κάτω. Εμείς πήγαμε προς τα αμπέλια που ήτανε η σπηλιά και εκεί ξενυχτήσαμε.. 

Ας έχουμε υγεία και αγάπη για τον πλαϊνό μας φιλενάδες και φίλοι…

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *