ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ …….. 

Τθού τςhεί του  Οχτώβρη αμέρα Σάμπα τσαι 6:00 α ούρα τ’αργά  α Τσακωνοπαρέα ένι καούα όα τα καμπτζία πφι ίγκιαει πέρσι ποίντα   ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ να μόλωει τθο θεατράτσι του Τερού για να άρωει τα βραβεία σου τσαι τουρ επαίνοι σου . 

ΘΑ   ΜΟΛΩΕΙ ΤΑ  ΚΑΜΠΤΖΙΑ  ΤΣΑΙ  ΟΙ   ΓΟΝΕΙΕ  ΜΟΝΙΟΥ…

Να φορήνωει μουτσούνα όα τα καμπτζία όπφου τσαι όλοι οι γονείε .

θα κχοντούμε όλοι του διατάξε του νόμου. 

Ταν αμέρα έτανη θα αλήουμε νιούμου το πότε θα αρχινήσωει τσαι τα μαθήματα . Όα τα ονούματα ,(από τα καμπτζία του νηπιαγωγείου, Δημοκικού, Γυμνασίου τσαι Λυκείου)  θα σι ανακοινούμε τα Δέφτερα . 

Το βραβεία πφι έμαει δείντε πάσα χρονία τθο καλύτερε μαθητή νη μαθήτρια του Γυμνασίου, ο θα νι δούμε σάτσι τσαι από σάτσι τσαι πέρε . Βραβείε θα αρίκχωει μόνιου τα καμπτζία πφι είνι ποίντα Τσακώνικα . 

Με σέβας από τα μερία  τα Τσακωνοπαρέα . 

Πάνο Μαρνέρη …ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …

Έατθε καου παρείντε να νάρετε βραβεία 

Τσακώνικα όσοι εμποίκατε τα περσινά χρονία ..

……………………………………………………………………………………………..

Στις τρείς του Οχτώβρη ημέρα Σάββατο και έξη η ώρα το βράδυ η Τσακωνοπαρέα καλεί όλα τα παιδιά που πέρισυ έκαναν Τσακώνικα  να έρθουν στο Θεατράκι του Τυρού για να πάρουν τα βραβεία τους και τους επαίνους τους . 

ΘΑ   ΕΛΘΟΥΝ  ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙ   ΓΟΝΕΙΣ   ΜΟΝΟ .

Θα φορούν μάσκα όλα τα παιδιά καθώς και όλοι οι γονείς . 

Θα κρατήσουμε όλες τις διατάξεις του νόμου . 

Την ημέρα αυτή θα σας πούμε το πότε θα αρχίσουμε και τα μαθήματα . Όλα τα ονόματα ( από τα παιδιά του νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) θα τα ανακοινώσουμε την Δεφτέρα . Το βραβείο που δίναμε κάθε χρόνο στον καλύτερο μαθητή ή μαθήτρια του Γυμνασίου,  δεν θα το δώσουμε εφέτος και  στο εξής . Βραβείο θα παίρνουν μόνο τα παιδιά που κάνουν Τσακώνικα . 

Με σεβασμό εκ μέρους της  Τσακωνοπαρέας.  

Πάνος Μαρνέρης : ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ..

Ελάτε καλώς  νάρθετε , να πάρετε βραβεία 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ όσοι κάνατε την περισυνή χρονιά 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *