ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α συνέχεια τα ιστορία . ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΑ ΤΣΕΙΑ ΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ .                             Απο το βιβλίε του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΓΟΥ  με τον  ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

Ο κουράστερε τόσοι χρόνοι τσεία να έτζερε ακόνη για χαρούπια .. Κάτσα να ξαποστάρε να ξανασάνερε λιγάτσι . Τσι να ποίου καμπτζί μη , έσει ορού οι νυφάδε μη ούνει έγκουντε να δουλέψουει του χούρε πλέα , με απογήτθε με καημό . Σάμερε τσεία οι νέοι είνει μαθητοί αλλήου  ,      Ε άνει οι Τσεροί , να μη ση θέουμε όα δικά νάμου ; επροσπαθήκα  να υπερασπιστού του νέοι ….                    Σάμερε οι νοικοτσιουρέ είνει έχουντε πρεσσοί δουλείε του Τσέλε σου , τα καμπτζία είνει έχουντα τσε είνει θέντα πλέτερε φροντίδα , είνει πιο απαιτητικά , τα πράματα ου ‘νει όπφου παληά …             Τσι να ποίουμε α ζωή ένει άσα κάθε αμέρα …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *