ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

2016 Γέρικο τσε κατσουφιαστέ με κάτσι μιτσοί αναλαμπέ ως του τελευταίοι ούρε

αποφασίε  τελικά να παραδούει τα ηνία . Τελειουτε μα όχι πενατέ ακόνη, εδούτσε τα

τελευταια ση μάχη ως του δώδεκα τα μεσάνιουτθα . Πφού να νη βαφκίσουμε το 2016 ;

καλε; κακό; ανάποδε ; πφου; …. Τσίπτα από τα παρατάνου . Απλά να ζάει το καλε .

Καθε χρόνε πφι ένει περού ένει πολύκιμο , ένει έχου του διτσοί ση αξίε , τα δικά ση

σημάϊδα . Καλέ θα έκει για σενεί του γεράδε να αργεί λίγο πλέκιεριου , να μη γίνεται το

γουμάρι τόσιου αισθητέ . Τσε άλλε ένα χρόνε πανωγώνη ..

Με το καλε όμως να μόλει ο τσαινούρτση . Να νη καωσορίσουμε , να κιάσουμε με το καλέ

να ένει αίσιε για όλε το κόσμο . Αγάκη παντού τσε παγκόσμιε Ειρήνη , ΝΑ ΣΤΑΜΑΚΙΣΟΥΕΙ ΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΕΙΔΟΣ .

ΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΎΣΑ ΝΑΜΟΥ ……ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *