ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ … Α συνέχεια απο το ποίημα . Ο Αλέξης και ο Ομπάμα .

Άιντε να ανασκουμπουθούμε ( τα τζέα νάμου) να μαζούμε

όμε θέντε ελεημοσύνα , μόνο λίγο καωσύνα .

Θα ση φκειάξουμε ενεί , αρκεί να έμε ενουτοί .

Γκρίνια μη τσε να μου κιάσει , τσε ναθούμε μάλη βράση .

Όποιε αρχηγό να μόλει , απο κράτος ή´ απο πόλη

τσίπτα ο πορού να ποί , αμα όμε θεντε ενεί .

Έν’ κατάρα εινει αούντε , γιατσι όλιου έμε μαούντε ,

Λες τσε έμε τσίπτα ξένοι , σαν του κχρίπε έμε τσουμένοι .

Αν ποτέ θε να ενουθούμε , τα πάντα θα ση κατουρθούμε .

Μονιαστοί αμα αραμάμε πάλι δόξε θα οράμε ….

 

.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *