ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ….

Κα νιούμου αμέρα άρχοντε τσε αν ε.νει ορισμό νιούμου

τα γέννα του Ιησού Χριστού , να αλήου τη αφεγκεία νιούμου

Χριστέ ενάτθε σάμερε , τα βηθλεέμ τα χώρα  ( πόλη)

τσε οι ουρανοί γιορτάζουντε, χαρά τα φύση  όα .

Τάσου το σπήλη το παχνί ,ενάτθε ο Βασιλία

ο ποιητή τουρ ουρανοί , του κόσμου ο Μεσσία ..

Πρεσοί Ατζέλοι ψάλλουντε το δόξα τραγουδούντε

κοντά ση τσε όλοι οι βοστσοί με πίστη τραγουδούντε .

Απο Περσία Τσινήκαει 3 μάγοι με καούϊδα

το άςhι το πιο λαμπερέ πιστά σ’ ένει οδηγούντα ……

ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΕΣΟΙ ΤΣΑΚΩΝΕ ΤΣΕ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ .

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ  ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *