ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη .. Ενα αιχμάλουτε ένει θυμούμενε .( απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου )

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .

ΤΟ ΟΧΙ του 1940 ενάντια τα φασιστικά Ιταλία τσε Γερμανία , έκει ο αντίλαλε απο το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ…  ΑΠΟ ΤΟ 1941 ως 1945 έμαει έχουντε τα Κατοχή . Κόσμο έκει πενάκχου του πορείε  απο τα κείνα ….. Ο Αφέγκη μη με έκει έχου πετέ ότσι ,  ένα ξένε ερέστε τον Άγιε Χριστόφορα , τσε απο τα ΚΕΙΝΑ  ση εφαήτσετα φυκήλια απο τα καγκήλια . Ορπα κοντά νιε ερέκαει πενατέ . Ο φασισμό τσε α παραφροσύνα του Χίτλερ οδηγήκαει λαοί σε καταστροφιτσοί αρρώστσειε τσε θανάτοι απο ταν κείνα. Λες τσε όα τα βάσανα ου είγκιαει αρτσετά εκάνε τσε έγκεινη να σ’ ερέσει. Τα τέλη του Σερικχή το  1944 οι Γερμανοί αναστατούκαει τα Παλιόχωρα . Εκιάκαει 13 όμηροι . Σε εβάκαει όλοι οι Τεριώτοι . Σε εκιάκαει τσε σε απολήκαει όμηροι τα Γερμανία , να δουλέψουει για να αντικαταστήσουει του νέοι Γερμανοί , οι οποίοι είγκιαει πολεμούντε για τον υστερικό Χίτλερ σε διάφορα μέτωπα….                       Έντεκα μήνοι χωρις κανία είδηση . Τα νηρόγια απο τα νία μερία ως ταν άβα του Τερού , καθημερινά τσε  ασταμάκηστα . Ο ματέρε για τα Βαστάρια σου , οι παντρευτοί για τουρ ατςhοίποισου τσε τα μιτσά καμπτζούλια για τον Αφέγκη σου βούντε καθημερινά τσε  απαρηγόρητα .                         Είγκιαει έχουντε νιατέ οτσι οι Γερμανοί  είγκιαει  ποίντε σαπούνι τουρ αιχμάλωτοι . Ότσι πιο απάνθρωπο ένει πορού να φανταστεί κανένα, πόσιου μάλλον να νη υλοποιήσει …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *