ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη . Συνέχεια απο τα επφέρη ….

Ο Νιχάλη Δημοστένη Λαλουδάτση , έκει ένα από τουρ αιχμάλωτοι τσε θα σβαΐσουμε ταν ιστορία όπφου ο ίιδε νιε διηγήτθε . 70 χρόνου περάκαει απο τότθε όνει ξέρου αν ένει κανένα τα ζωή από τουρ αιχμάλωτοι . Τα ονούματα είνει : Νιχάλη Δημοστένη Λαλουδάτση ,Θόδωρε Αναστάση Κορόγο, Λία Πολίτα ( Γερολιά ) , Σταύρο τσε Γιάννη Δολιανίτα ( αϊθήνε ) , Σταύρο Λυρή , Νιχάλη Κορόγο (Λούργιο) ,Λία Κορόγο , Τριαντάφυλλε Μανούσο , Παναγιώτη Κότσυφα , Γιάννη Παραστσευά, Σαράντο Γιώργου Κατσικόγιαννη τσε Γιώργο Γιάννη Εγγλέζο .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.    ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *