ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Ενιάκατε Τσακώνοι μη τσε του Τερού γειτόνοι

μιτσοί ,  ατςhοί , μεσόκοποι ,Τσακώνισε Τσακώνοι .

Τσακώνικα μαθήματα , καθημερνά έμε  ποίντε

το ιντερνέτ το φέισμπουκ ,τα Γρούσα ο ‘με αφήντε .

Νιάαύρα ‘στσεπάε ταν Τσακωνιά , νιά αύρα τον αέρα

Τσακώνικα είνει νιούμενα παντού τσε κάθε μέρα.

Τσάκωνε Σιταινιώτοι μη ,τσε ‘μου Γαστενιτσιώτοι ,

ποίετε επανάσταση τσε ‘μου θίλοι Πραστσιώτοι .

Οι Αγιελιδώτοι αρχήαει , Μέανε Σαπουνάτση

Πραματευτά τσε τον Τερέ , θα ση μάθωει νεράτσι .

Σειρά ενει έχου τσε ο Γιαλε   να αρχήσωει τσε όρπα πέρε

τα ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ Τσάκωνε θα παίζουμε του Χέρε

ΚΑΩΣΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ … ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ΝΗ ΕΙΝΕΙ ΚΑΟΥΝΤΕ ΤΣΕ ΟΙ ΑΜΕΡΕ .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *