ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Ο ήλιε απο το σhίνα ξαγκριστέ , τα χιόνα να αγναγκίσει

τα γη τα φύση τα ζωή να ση καομερήσει .

οι σhονιστοί ακτίνε ση ,παντού να απρουθούνει

οι σhίσοι  τσε οι θάασσε να ση καοδετθούνει .

Να λείωει οι  παγετόχιονε , ο τόπο να ξαφρούει

Μπρι μόλει ο άλλε ο χιονιά , τσε α γης όα  παγούει .

Ως πφί να μόλει α Άνοιξη , τα Δεντρικά να ανοίτσουν

πράσινε α φύση να γκιουθεί , χαμόγεα να ανθίσουν .

Αθροίποι να ερωτευτούν πουλία να τραγουδήνει ,

αγάκη , χαρά ,χαμόγελε να νάμου οδηγήνει ….

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *