ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
………Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ…….
ΚΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ
Απ’ το κρεβάτθα αραματοί , το βράχο οι κχραίλε
Πορόκλια ,αγκατέ ανύπαρκτα , τσε χάμου είγκιαει κροπίλε
Κάρβουνα πφι είγκιαει στοιχιουτά , σποΐα εκει λιγάτσι
Έκει νια ένδειξη μιτσά,ότσ’ όρπα έκει κονάτσι .
Νία μίςhα ερέκα σκουριαντά , νία παλιολεκία
Κηρούνι πολυτζεριστέ, του τοίχου τα κχραΐα .
Εστσέμα για ενθύμιε , τα μπρούσα να ση βάλου,
Μα Όρπα έκει ο τάφο σου ο ‘μα πορού να σ’ άρου .
Χερούλι απο κούτουλε, κουβανιστοί κοτρόνε ,
Κχόμπο μ’εστάτθε το λαιμό , με έντεοι του εικόνε.

Απ’ το κρεββάτι μείνανε ,στο βράχο μόνο τρύπες
Φράχτες ,πορτόκλαδα ανύπαρκτα,φουσκές στο δάπεδο της .
Κάρβουνα στοιχειωμένα εκεί , στάχτη είχε λιγάκι
Ήταν μια ένδειξη μικρή , πως ήταν εκεί κονάκι .
Ενα κουτάλι με σκουριά , μια παλιό λεπίδα
Πηρούνι πολυκαιρινό,στη ξερολιθιάς την τρύπα .
Εσκέφτηκα για ενθύμιο , στήν τσέπη να τα βάλλω
Μα εκεί ήταν ο τάφος τους ! Πως εγω να τα πάρω !
Χερούλι απο κατσαρολικό , κατάμαυρες κοτρόνες
Κόμπος μου εστάθη στο λαιμό , με τούτες τις εικόνες
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *