ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Τσακωνοπαρέα μη .
……Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …….
( ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΣΠΗΛΗ )
Μετά απο χρόνου θίλοι μη το σπήλη ξαναζάκα,
Συγκίνηση απερίγραφτε με το πφι νιε οράκα .
Όρπα επρωκιουπαιζάκαμε , σαν έμαει καμπτζία
Ορπα επρωκιουδρανήαμε , ορπα ταν ερηνία .
Παιγνίδια Τάσου του Γκρεμοί, του ζάρε τσε του βράχοι
Του Πρίνου τουρ αρίουνε , σε κάθε καταράχι..
Ντία α καρδία δυνατά, εσούκα το ισιουμάτσι
Σπήλη απουρτέσε μη , το παιδικό κονάτσι
Νία χαρουπία γέρικο , μισότσερε ελήα
Πρίνου , φιλίτςhioυ , αρίουνε , έχουντα συντροϊθία ….

Μετα απο χρόνια φίλοι μου εις την σπηλιά Επήγα
Συγκίνηση απερίγραπτη , μόλις και όταν την είδα
Εκεί επρωτοπαίξαμε , σαν ήμασταν παιδιά
Κει επρωτοτρέξαμε , εκεί στην ερημιά
Παιγνίδια μέσα στους γκρεμούς ,στις σάρες και τα βράχια
Μες τα πουρνάρια τις αριές , πάνω στα καταράχια .
Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά , φτάνω στο ισιωματάκι
Μπροστά μου είναι η σπηλιά , το κάποτε κονάκι .
Γέρικη μία χαρουπιά, μισόξερη γέρικη εληά
Πουρνάρια φελίκια και αριές , είχε για συντροφιά .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *