ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Παράστσι 3 του Μάτζη το 2017 ….

Κα νιούμου αμέρα καλε ΠΑΡΑΣΤΣΙ Τσακωνοπαρέα

Βάλτε του παρακάτου λέξε τα πρέπουσα σειρά φκειάχτε τα πρόταση τσε μετα ερμηνέψετέ νη .

Πορού , ταν , τα , να , να , τσε , τα , το , ασικρία , ένει , αυτοκίνητε , άζα , μόλου , άτσου , φρένα ;

Ένει —– — —– — ——- να —– — — — — —– — ———- ;

Ενει πορού να μόλου ταν ασικρία , να άτσου τα άζα , τσε τα φρένα το αυτοκίνητε ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *