ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 Τσακώνικα μη νιλήνερε ,  να μη μοι ξαναλήρε

Γιατσί θε να ντι αλήου τσαι εζού , να ζα’ ξεκουγκιστήρε 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ να μην μιλήσω ,να  μη μου το ξαναπείς 

Γιατί θε να σου πω και εγώ , να πας να ξεκουμπιστείς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *