ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
…….Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……

Τάνου το τραπέζι τα κουζίνα άτζε θέση το μαγικό κουκί. Εβαλήκαει τσε τα τσεραία τσε α Θόδωρού ο χασοϊμερήε να μάθει το χειρισμός ση . Έκει έχα τελειουτέ το Δημοκικό γιατσί αφεγκία ση έκει απο αψελέ τζhάκι , αντίθετα με ταν απραχλε τα Μαριγώ πφι ο’κει έχα τελειουτέ ούτε τα πρώτε τάξη
( τα ψιμούρα ) . Οι γονείε ση είγκιαει φτωχοί τσε α Μαριγώ έκει πρέπουντα να νέμει τα μανάρια .
Α μιτσά κοινωνία του τόπου απο τα νία αμέρα ταν αβα έκει ένα τσίπτα για τα Θόδωρου σε αναμέτςhμα με έταει πφι έκει Ρούλα τα τελεόραση . Οα τα τελεόραση ειλγκιαει δενάχουντα μαγικά ..
..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Πάνω στο τραπέζι της κουζίνας πήρε θέση το μαγικό κουτί . Έβαλαν και κεραία και η Θόδωρού δεν καθυστέρησε για να μάθει το χειρισμό του κουτιού . Είχε τελειώσει το Δημοτικό γιατι η αφεντιά της ήταν απο υψηλό τζάκι , σε αντίθεση με την καημένη τη Μαριγώ που δεν είχε τελειώσει ούτε την πρώτη τάξη . Οι γονεις της ήταν φτωχοί και έπρεπε να βόσκει τα μανάρια .
Η μικρή κοινωνία του τόπου , απο την μια μέρα στην άλλη ήταν ένα τίποτα για την Θοδωρού και σε σύγκριση με αυτά που έβλεπε στη τηλεόραση . Ολα στην τηλεόραση έδειχναν μαγικά
…ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ…..ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …..
…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *