ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΔΕΦΤΕΡΑ 7 του Αγούστου 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..
ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ .

Κχολήα μερία απατζά , γύρκα για Σταματάτσι
Άκει να ποίου στάση οπά να ξαποστάου λιγάτσι .
Θυνήμα Όρπα το τσείε μη , το Γιάννη το Μαρνέρη
Όρπα έκει με του μούζε ση ( μελισσάε ) δικό ση έκει λημέρι .
Σαν έμα έντεκα , δώδεκα ,απ’όρπα επεράκα
Το τσείε Όρπα ερέκα νη χαρήκα άμα νη οράκα .
Χουφτούτσε τασ’ το στήθη ση , Τάχα σα να μπαλήτσε
Τςhίδε πρεσοί απ’ το στήθη ση τάνου μη σε Βαλήτσε …….

Εκόλησα τ’ απέναντι γυρνώ για Σταματάκι
Θε για να κάνω στάση εκεί λίγο να ξαποστάσω ..
Θυμήθηκα το Θείο μου το Γιάννη το Μαρνέρη
Εκει με τα μελίσσια του δικό του ήταν λημέρι…
Σαν ήμουν έντεκα δώδεκα απο εκει είχα περάσει
Το Θείο εκει τον είχα βρει χάρηκα που τον είδα .
Εχούφτωσε το στήθος του , Τάχα πως τρίχες έβγαλε
Και στο δικό το στήθος μου , ο θείος μου τις έβαλε …….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ …

Αμέρε δεκαοχτώ αραμάκαει
Τσε όλοι οι Τσακώνοι νιάκαει
Για το γλέγκι πφε θα μόλει
Τσε Θα μαζουτθούμε όλοι ….
…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *