ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕ ΜΗ .Α συνέχεια τα ιστορία νάμου …

Αλλά το χειρούτερε έκει άμα  εζάτσε το μπακάλη να ν’άρει τα κουμπάνια  , για τουρ ανάτζε τα τσελή.Αποκρίσιε είγκιαει παρείντε όλιου τσε κάτσι παρατάνου έκει θα χρειαστεί .ο καφέ Κουστίζου πλέκιεριου , α ζάχαρη , το ρύζι , τα μακαρούνια ,ο μπακαλάο … Τα σαπούνια το ιίδε ακριβά . Άτζε δύου πλαστιτσοί σακχούλε κουμπάνια . Όα ση α σύνταξη εμπήτσε φτερά . Κάτσι λιανά αραμάκαει να ανάψει κάνα τσεριούλι τον Άγιε ….όνει κατάσταση έντανη , επαραπονέτθε τθο μπακάλη . Τσι ακρίβεια ένει έντανη όσει αού μη . Τσι να ντη ποίου τσε εζου βρε Νικοού , απογήτθε  ο μπακάλη , ακριβά ενει αγοράνου , ακριβά ένει πού. Εσει ορούα το κράτη όνει έχουντα παράδε τσε ένει βάντα πλέτεροι φόροι , γιάγκεινη ένει τόσα ακρίβεια …

ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ . ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *