ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .  Οι κουμπάροι του Πάνου Μαρνέρη ..

Βρέ κουμπάρε τσι αθροίποι ΕΜΕ έχουντε για καπεταναίοι , για τιμονιέρηδε. Ο ‘νει εννοού μονάχα του σαμερινοί αλλά τσε του προηγούμενοι , τσε του πιο προηγούμενοι τσε του πιο πιο προηγούμενοι τσε του πιο,πιο , πιο,πιο , βάλε τσε βάλε , του πολικιτσοί γενικά ..
Είνει σκεδόν όλοι σου , σα πφου να σαλήερε ;
Άχρηστοι , ανίδεοι τσε θεατρίνοι. Ναι κουμπάρε μη όα μαζύ
-Παντως για θεατρίνοι κουμπάρε είνει αρίκχουντε άριστα .
-Ε κάκια άκει θα είνει καλοί ..
-Βρε κουμπάρε έσει θυμουτέ ή´ ετρου με φαινούμενε ;
-Πρεσιού θυμουτέ κουμπάρε , χωλιατέ τσε κχρατθέ .
-Καταλάγιασε λιγάτσι κουμπάρε γιατσί θα πάθερε τσίπτα !
-Τσι να καταλαγιάσου κουμπάρε , πφι εκατατζίαμε κράτη τα ελεημοσύνα . Κχάρατσε από γεί , κχάρατσε απο πά…Κιά ένει το φιλότιμο , α περηφάνεια νιούμου , α αγάκη νιούμου για έντενη το τόπο βρε , βρε , βρε άφε να μη νη ξεστομίσου. Διακονιαραίοι εκατατζίατε .!!!
Βρε σε καλέ  ντη κουμπάρε εκιού έσει βού……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *