ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Αποχαιρεκισμό….
5 του Σερικχή 2017 Δέφτερα σύνταχα ….

Εξοχικό μη όμορφο , με όνειρα ντε εχκία
Μα ντε ‘νει αφήνου έδαρη , εσούτσε α ηλικία

Εκάνα για στερνά βοά , ντε ‘νει αποχαιρεκίχου
Ο θα παρήμα πλέα ογή , τάνου ντη ν’ ακχουγκίχου.

Ενα κχόμπο ένει κατσατέ , το έχε Γειά θα αλήου ,
Άλλιου Σαμπα τσε Τσιουρακά όρεγη ο ‘ νει παρίου .

Ενει έγκου τα πατρίδα μη , το τόπο πφι ενάμα
Μα το ότσι θα ντη απαρνηθού, δύσκολε ένει πράμα .

Ιςως να ντη επισκεφτού , αν τσε αφού μπορέου
Να ντη αρνηθού παντοτεινά ένει κάτσι πφι ο’νει θέου .

Προς το παρών έχε ένα γεια , τσε ίσως να γιουρίσου
Μα έδαρη βρε σύντροφο θα ντη αποχαιρεκίσου .

Κχοντούσου μη λυγίζερε του πάγοι τσε του χιόνε
Έσει απο του Χέρε μη φκειαστέ με αγάκη τσε με πόνε .

Πάντα να καμαρούτσερε όποιε α τύχη φέρει
Να αλήνερε καμαρουτά : με εχκίε ο Πάνο Μαρνέρη ..

Γεια χαρά …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *