ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .

Κα ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ.

Ενιλήκαμε τσε για του κολιούρε , του τεγανοκολιούρε , το πρότςhουμα , εθυνήμαει τσε τα βρεχτούρα , πφι νη ειγκιαει φκειάντε ταχκικά ιδίως άμα έκει παρήντα το φρέσκο Άι τα τζέα . Ενιλήκαμε τσε για τα βραστογαλιά , με του γουλίε τον άντε τα σκουτέα , το κρασόβρεμα, σhονιστέ άντε βουκχηχτέ το Άι τσε το κρασί . Ενιλήκαμε για του κοσhιούνε , για τα μακαρούνια τα φιογκουτά , το Καγιανά , τα πφίτα ,το τραχανά ,τσε το άλλιου ,
Το πλάτσα ,Υίο , ξίδι , Άι , άτσι , αβουγά , γουλίε απο άντε τσε παξιμάδι , αφού είγκιαει βράζουντα λιγάτσι έτοιμα για φαί ..

Δέφτερα τσε κα εβδημά , όα θα ζάνει νιά χαρά ..

Καλε ξημέρουμα με ΥΓΕΙΑ ..
ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *