ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ νιούντε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Δέφτερα 30 του Απρίλη 218 Τσακωνοπαρέα μοι . 

………. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ………..

Όα είνει πακόστρουτα, σοκάτζα τσαί πλατεία 

Οα είνει πεντακάθαρα παντού τάξη τσε ομορθία 

Εστάμα τα πλατεία  καταμεσής , ο’ μα ξέρου κια να ζάου !

Άντρωπο κάποιε έμα προσπαθού ,ένα γιούρε να οράου 

Ένα  πόρε ανοίε λιγοστά τσαι νία φωνά ενιάτθε 

Τσί  έσει ποίου όρπα ξένε μη ; Μπάτσε κακό ενάτθε ; 

Τσυρά μοι ο νάτθε κακό , μα ο ‘νει ξερου τσι να ποίου ;

Άντρωπο ούτε ένα ο ‘νει ορού , νία ούρα κα να αλήου …..

Έα ξένε μοι κόκιασε , έα καού παρείου 

Το τόπο μοι εκάνερε τσέρασμα να ντη ποίου………

….. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ ……..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΚΑ ΝΑ ΠΕΡΑΗΧΕΤΕ.. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

…………………..

Όλα είναι πλακόστρωτα , σοκάκια και πλατεία . 

Όλα ειν’ πεντακάθαρα , παντού τάξη και ομορφιά 

Κάθησα στην πλατεία καταμεσής ,δεν ήξερα που να πάω .

Μία πόρτα ανοίγει λιγοστά , και μιά φωνή ακούστη 

Τι κάνεις έκει ξένε μου ; Κακό να μήπως έγινε ; 

Κυρά μου δεν έγινε κακό, μα δεν ξέρω που να πάω 

Δεν βλέπω έναν άνθρωπο , ώρα καλή να πώ 

Έλα ξένε μου κόπιασε  έλα καλώς να έρθεις 

Στον τόπο μου που ήρθες κέρασμα να σου κάνω … 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *