ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Βρε κακό πφι με ερέτσε εκει αούα τσε ξανααούα . Εκει πρεσιου θυμουτά . Ο ζυγούτσε μπίτι κοντά . Με τα ζωντανά ση παρέα εγύρτσε τα τζέα ση . Σε όα τα πορεία έκει καταρενουμένα του γυμνοκώληδε . Μα πφι να ξερίσει κχάρα να ση δάει , σποία να ναθούνει . Οι αμέρε είγκιαει περούντε τσε οι χαρουπίλε είγκιαει αραμούντε αμάζουτοι . Στρούματα χαρούπια , με το φκυάρι είγκιαει μαζουκχούμενα .
Εστσέφτε ότσι άμα έκει θα κρυανήσει ο τσαιρέ έκει θα φύτςουει τα θέατρα τσε έκει θα ζάει να ση μαζούει . Αλλα ο προφτάτσε .
Ένα βρέχο αποσούτσε τα χαρούπια τα θάασσα .
Εχάτθαει τα χαρούπια τζε μαζύ σου οα τα όνειρα πφι έκει έχα μπητέ . Τα γυμνοκώληκα ζευγάρια όμως αραμάκαει τον εμαλέ ση τσε νη είγκιαει νατά εφιάλτα….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …..´ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ….
Το τέλη τα ιστορία νάμου ,
Εντανη ταν εβδημά , ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ θα μάθουμε πρεσσά ..
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Βρε κακό που με βρήκε , έλεγε και ξανάλεγε . Ήταν πολύ θυμωμένη . Δεν πλησίασε καθόλου. Παρέα με τα ζωντανάτης εγύρτσε στο σπίτι της . Σε όλο το δρόμο καταριότανς τους γυμνοκώληδες . Μα που να ρίξει φωτιά να τους κάψει,στάχτη να γίνουν …. Οι ημέρες περνούσαν και οι χαρουπιές παρέμεναν ανάζευτες . Στρώμα τα χαρούπια , όλα πεσμένα , με το το φτυάρι τα μάζευε κανείς . Εσκεφτηκε ότι μόλις κρυώσει ο καιρός , αυτά τα θέατρα θα φύγουν και θα πάει να τα μαζέψει .Αλλά δεν πρόλαβε .. Μίλα βροχή επήγε όλα τα χαρούπια στην Θάλασσα . Εχάθηκαν τα χαρούπια και μαζυ τα όνειρα που είχε κάνει . Τα γυμνοκώληκα όμως ζευγάρια παρέμειναν στο μυαλό της και της έγιναν εφιάλτης …     ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *